Besökstips


Femörefortet - Årsmöte 2019-03-17 kl 11:00 i Femörefortet


 

Inbjudan:

Föreningen Femörefortet inbjuder till årsmöte 2019 i Femörefortet söndag 17 mars kl 11:00

Program:


Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna
berättar överstelöjtnant Åke Blomberg om kustförsvaret av Stockholm från forntid till nutid med betoning på kalla kriget. Åke Blomberg är bland annat känd som specialist på kustartilleribatterierna av typ 7,5 cm m/57 (tex Femöre) och 12 cm m/70 (tex Landsort).
Vid mötet sker också utdelning av 2019 års stipendium ur Lars Hanssons minnesfond.

Klassisk militärlunch, dvs ärtsoppa med pannkaka, serveras därefter kostnadsfritt
till deltagarna i fortet.

Du som ännu inte är medlem men vill deltaga är välkommen att bli medlem i Föreningen Femörefortet vid mötet genom att betala årsavgiften 200 kronor för 2019.

Lotteri samt försäljning av Femörefortets böcker och souvenirer. Rea på utvalda böcker.

Det går bra att betala med kort.


OBS: Klädsel med tanke på att det är lite svalt i fortet!

Välkommen!

Styrelsen

         

 
Överstelöjtnant Åke Blomberg


Fast KA-pjäs 7,5 cm m/57                   Fast KA-pjäs 12 cm m/70
   

Ett urval av de böcker som säljs vid årsmötet - även via postorder:
 


Femörefortet - Bråvikens lås - boken om Femörefortet, försvaret av Oxelösund-Bråvikenområdet från forntid till nutid och det svenska kustförsvaret med ett stort antal bilder, ritningar och kartor
- nytryckt upplaga


Femörefortet - Bråvikens lås - boken om Femörefortet, försvaret av Oxelösund-Bråvikenområdet från forntid till nutid och det svenska kustförsvaret med ett stort antal bilder, ritningar och kartor - nytryckt upplaga


Nyhet: Boken Svenska armén under kalla kriget - Från Stridsvagn S till Haubits 77 - ett praktverk med fantastiska bilder tagna av Försvarsmaktens legendariske fotograf Lasse Sjögren - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handelnNyhet: Livet bakom Järnridån under kalla kriget - en bok med spännande dokumentära berättelser om livet bakom järnridån skriven när det begav sig dvs inte nu i efterhand - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln


Nyhet: Livet bakom Järnridån under kalla kriget - en bok med spännande dokumentära berättelser om livet bakom järnridån skriven när det begav sig dvs inte nu i efterhand - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handelnNyhet: Sverige och Finland under kalla kriget - Hemligt militärt samarbete - avslöjar många fram till nu helt okända fakta om det mycket hemliga samarbetet med Finland under kalla kriget - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handelnNyhet: Dolda minnen - På vakt mot supermakt - en detaljerad och mycket intressant kartläggning av det svenska totalförsvarets topphemliga anläggningar och organisationer under kalla kriget i Kalmar län med ett stort antal många helt unika bilder - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln


Nyhet: Dolda minnen - På vakt mot supermakt - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln


Nyhet: Kronans band- och hjultraktorer 1920-1980 - en bok med bl a mycket nostalgi för alla som gjort värnplikten under kalla kriget - säljs i Femörefortet - även via postorderNyhet: Om svensk signalspaning - Pionjärerna - säljs i Femörefortet - även via postorder   Extrapris 245 kr plus porto
(ordinarie pris 345 kr)


Nyhet: Märsgarnsboken - Den marina historien om öarna runt Hårsfjärdensäljs i Femörefortet - även via postorderNyhet: Hela Sverige skall försvaras - Svenska infanteriets historia - Från Brunkeberg till Sovjetunionens fall 1991säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln


Nyhet: Den stora invasionen - beskriver hur Sverige skulle ha försvarat sig mot en sovjetisk invasion under det kalla kriget med aldrig tidigare publicerade detaljer - säljs i Femörefortet - även via postorderNyhet: Röjdykarna - i vått och torrt - den spännande historien om marinens röjdykare under kalla kriget - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln


Stockholms kustartilleriförsvar 1914-2000 - en guide till det fasta sjöfrontsartilleriet i Stockholms skärgård - behandlar samtliga 80 batterier med fler än 1000 fotografier, kartor och illustrationer, många hemligstämplade tills helt nyligen - säljs i Femörefortet - även via postorderPatrullbåtsboken - en synnerligen intressant bok som behandlar patrullbåtarnas hela historia 1971-2005Kustflottan - de svenska sjöstridskrafterna under 1900-talet - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln


Svenska flottan under kalla kriget - Operationer och taktik i skuggan av hotet från öst - en bok som inte finns att köpa i öppna handelnÖrlogsfartyg -
Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg


Från Gylfe till Smyge - Örlogsflottan under två sekelSvenska Jagare - Fyrtio legendariska fartyg med detaljerade ritningar


Ubåtsfrågan - sanningen finns i betraktarens ögaUbåtar och grodmän - 6 dygn på Almö 1984 - en initierad och synnerligen spännande bok om författarens egna upplevelser


Ubåtar och grodmän - 6 dygn på Almö 1984 - en initierad och synnerligen spännande bok om författarens egna upplevelser


Författaren major Mikael Lindholm berättar för första gången offentligt om sina dramatiska upplevelser på Almö 1984 vid Föreningen Femörefortets årsmöte 2014-03-16 - det var först efter detta tillfälle han bestämde sig för att skriva boken Ubåtar och grodmän - 6 dygn på Almö 1984
 


Copyright Föreningen Femörefortet ©