Besökstips


Amf 1 besöker Oxelösund och Femörefortet 2008-09-09


HMS Sleipner och HMS Loke i Oxelösunds Hamn 2008-09-09


HMS Loke i Oxelösunds Hamn 2008-09-09


Ett handelsfartyg på utgående från Oxelösunds Hamn 2008-09-09


Men vad är det som kommer här?!   2008-09-09


2 st G-båtar från Amfibiekåren 2008-09-09


Stenbryggan vid Femörefortet angörs i solsken 2008-09-09


Förtöjning vid Femörefortets stenbrygga 2008-09-09


Officerskursen, där deltagarna är majorer/örlogskaptener, ställer upp för fotografering 2008-09-09


Kn Björn Pihl i berättartagen vid Femörefortets radar 2008-09-09


Vid Femörefortets 1:a pjäs 2008-09-09


Vid Femörefortets 2:a pjäs 2008-09-09


Vid Femörefortets 3:e pjäs 2008-09-09


Genomgång i Femörefortets förläggning 2008-09-09


I eldledningens blå belysning 2008-09-09


I långa gången 2008-09-09


Femörefortets 2:a pjäs studeras från insidan 2008-09-09


Paus i ammunitionsdurken vid Femörefortets 2:a pjäs 2008-09-09


Avfärd från stenbryggan vid Femörefortet i mörker 2008-09-09


En Stridsbåt 90 passerar Örsbaken utanför Oxelösund 2008-09-10


En välkamouflerad Stridsbåt 90 som just passerat Örsbaken utanför Oxelösund 2008-09-10


  


Copyright Föreningen Femörefortet ©