Länkar

 
Besökstips


Femörefortet - Säsongsavslutningsresan till Karlskrona  2021-09-03--05

2021 års Säsongsavslutningsresa för de aktiva i Föreningen Femörefortet genomfördes 2021-09-03--05 med 14 deltagare och gick till Karlskrona. Den var egentligen planerad till 2020 men sköts upp ett år pga Corona.


Rest från kalla krigets stora svenska flygvapen - Fd flygbasen i Ålem  2021-09-05


Boktips: Fjärde största flygvapnet - Svenska flygvapnet när det var som störst - unik bok i storformat - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln


Kustbevakningens KBV 003 Amfitrite i hemmahamnen Karlskrona  2021-09-05


Kustbevakningens KBV 302 i hemmahamnen Karlskrona  2021-09-05


Besökstips: Marinmuseum i Karlskrona  2021-09-05


Besökstips: Marinmuseum i Karlskrona - Ubåten Neptun  2021-09-05


Besökstips: Marinmuseum i Karlskrona - Ubåten Neptun  2021-09-05


Boktips: Boken Från Hajen till Södermanland - Svenska ubåtar under 100 år - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln


Besökstips: Marinmuseum i Karlskrona - Mikael Lindholm visar sin anteckningsbok i original från Almö 1984  2021-09-05


Besökstips: Marinmuseum i Karlskrona - Modell av torpedbåten Norrköping  2021-09-05


Mikael Lindholm guidar på Almö och berättar om händelserna
i februari-mars 1984  2021-09-04


Precis här på Almö i Karlskrona skärgård pågick i februari-mars 1984 jakt på främmande grodmän och undervattensfarkoster vilket beskrivs i de båda böckerna Ubåtar och grodmän - 6 dygn på Almö 1984 och Sex dygn som skakade Sverige - Jakten på främmande ubåtar och grodmän i Karlskrona 1984 - På bilden författaren Mikael Lindholm som själv var på plats under händelserna  2021-09-04


Boktips: Sex dygn som skakade Sverige - Jakten på främmande ubåtar och grodmän i Karlskrona 1984 - säljs i Femörefortet - även på postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln
Länk till informationsfilm


Boktips: Ubåtar och grodmän - 6 dygn på Almö 1984 - en initierad och synnerligen spännande bok om författarens egna upplevelser - säljs i Femörefortet - även på postorder


Besökstips: Museum för rörligt kustartilleri på Aspö utanför Karlskrona  2021-09-04


Besökstips: Museum för rörligt kustartilleri på Aspö utanför Karlskrona - Rörlig kustartilleripjäs 7,5 cm m/65  2021-09-04


Besökstips: Museum för rörligt kustartilleri på Aspö utanför Karlskrona - Sjömålsrobot RB 08/A  2021-09-04


Besökstips: Museum för rörligt kustartilleri på Aspö utanför Karlskrona - Robotbil med sjömålsrobot RB 15KA  2021-09-04


Besökstips: Museum för rörligt kustartilleri på Aspö utanför Karlskrona - Robotbil med sjömålsrobot RB 15KA  2021-09-04


Besökstips: Museum för rörligt kustartilleri på Aspö utanför Karlskrona - Robotbil med sjömålsrobot RB 15KA  2021-09-04


Besökstips: Museum för rörligt kustartilleri på Aspö utanför Karlskrona  2021-09-04


Boktips: Boken Svenskt rörligt kustartilleri - Förband och materiel - säljs i Femörefortet - även via postorder - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln


Drottningskär kastell på Almö  2021-09-04


Kanon vid Drottningskär utanför Karlskrona med Kungsholms fort i bakgrunden  2021-09-04


Färjan Stena Vision på väg till Gdynia med Kungsholms fort utanför Karlskrona i bakgrunden  2021-09-04


Bryggareberget i Karlskrona  2021-09-03

Kustbevakningens KBV 003 Amfitrite i hemmahamnen i Karlskrona  2021-09-03


Guidning på Hästholmen i Karlskrona skärgård  2021-09-03


Gåsefjärden utanför Karlskrona där ubåten U137 gick på grund utanför ön Torumskär i förgrunden  2021-09-03


Fd minstationen på Hästholmen vid Gåsefjärden utanför Karlskrona känd från U137-incidenten  2021-09-03


Säsongsavslutningsresa för de aktiva i Föreningen Femörefortet  2021-09-03

 


  


Copyright Föreningen Femörefortet ©