Besökstips


Femörefortet och Barnen

 

Visste du att hela var fjärde besökare i det spännande och topphemliga Femörefortet är barn och ungdomar 0-15 år?!
 
Även små besökare är välkomna i Femörefortet!


Femörefortets museibutik där man handlar biljetter, glass, kaffe, drycker, souvenirer och böcker om kalla kriget mm


Femörefortets museibutik


Samling för guidad visning utanför Femörefortet


Visningarna går först upp till Femörefortets radarberg

Femörefortets radarberg med periskopen


Ibland händer det att det regnar ...


Därefter studeras
Femörefortets 1:a pjäs


I solen vid
Femörefortets 1:a pjäs


Det är klart att man måste provklättra kanonen!


Femörefortets 1:a pjäs
 


Glada besökare i solen vid Femörefortets 1:a pjäs


Unga besökare vid Femörefortets 1:a pjäsPå väg in i
Femörefortet


Guiden berättar på väg in i
FemörefortetFemörefortets matsal i berget 20 meter under marken


Genomgång i Femörefortets förläggning


Ung besökare med vapenrock till Fältuniform m/59 i Femörefortets förläggning i berget


Periskopen i Femörefortets stridsledningscentral är mycket populära att kika i ...


... så här kan utsikten i periskopen se ut


Femörefortets stridsledningscentral


Den långa gången i berget på väg till
Femörefortets 2:a pjäs


Den långa gången i berget


Är det ditåt vi ska
?


I ammunitionsdurken vid
Femörefortets 2:a pjäs


Ammunitionshissen vid
Femörefortets 2:a pjäs


Unga besökare med vapenrock till Fältuniform m/59 och stålhjälm i Femörefortets matsal


Unga besökare med vapenrock till Fältuniform m/59 och stålhjälm i Femörefortets matsal


Med vapenrock till Fältuniform m/59 och stålhjälm i Femörefortets matsal


Provning av hjälmar i Femörefortets matsal


Glada ungdomar i Femörefortets matsal


Militärlunch i Femörefortets matsal i bergetGlass i stora lass i Femörefortets museibutik efter avslutad visningTitta vad som också finns i Femörefortets museibutik!Glasspaus på trappan till
Femörefortets museibutik

 


Kaféet i Femörefortets museibutik


Uppbullat med bullar i Femörefortets museibutik och kafé


Det går även bra att fika eller äta matsäck utanför FemörefortetGlassbilen levererar i solen vid FemörefortetGlassgubben


Femörefortets Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 1111


Unga förare i
Femörefortets Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 1111


Extra öppet i Femörefortet under sportlovet v8Extra öppet i Femörefortet under sportlovet v8 - Guiden Göran (th) berättar utanför Femörefortet


Extra öppet i Femörefortet under höstlovet v44


Särskilda visningar i mörker genomförs ibland - här i tomhylserummet vid Femörefortets 2:a pjäs


Gruppvisning av Femörefortet är populärt för skolklasser och skolresor  2015-09-04


En särskild pannkaksmeny finns för skolresorGymnasieelever utanför Femörefortet


Skolklass besöker Femörefortet


  


Copyright Föreningen Femörefortet ©