Besökstips


Boken Om svensk signalspaning - Pionjärerna

Boken Om svensk signalspaning - Pionjärerna är en unik bok om den svenska signalspaningens pionjärtid
. Boken är den första som beskriver den svenska signalspaningens historia. Den svenska signalspaningen har som bekant alltid omgärdats av ett mycket stort hemlighetsmakeri.

Bokens författare Jan-Olof Grahn har själv arbetat inom FRA och har också skrivit böckerna Om svensk underrättelsetjänst och Om svensk signalspaning - Kalla kriget.


Boken Om svensk signalspaning - Pionjärerna säljs i Femörefortets museibutik och kostar Extrapris 245 kr (ordinarie pris 345 kr).

 

Boken kan också köpas via postorder, varvid kostnad för postens porto och pack tillkommer med 45 kr. Vid postorderköp sätt in 290 kr på vårt Swishkonto 123 350 52 78 eller bankgiro 5686-3582, så skickar vi när pengarna kommit. Kom ihåg att ange namn och postadress samt boktitel vid betalning.

Välkommen!
 
Jan-Olof Grahns tidigare bok Om svensk underrättelsetjänst säljs i Femörefortet - även via postorder.


Jan-Olof Grahns bok Om svensk signalspaning - Kalla kriget beskriver den mycket hemliga svenska signalspaningen under kalla kriget - säljs i Femörefortet - även via postorder
 


  


Copyright Föreningen Femörefortet ©