Besökstips


Boken Totalförsvaret i Västerbotten under kalla kriget - Det civila försvaret, arméförband, kustförsvar och krigsflygbaser

Boken Totalförsvaret i Västerbotten under kalla kriget är en helt unik bok om det totala försvaret i Västerbotten under det kalla kriget,
och bygger på tidigare hemligstämplat material med många helt unika bilder och kartor.

Boken är ett mycket bra exempel på det totalförsvar Sverige hade under det kalla kriget fram till millenieskiftet. Idag är ju som bekant både det militära invasionsförsvaret och civilförsvaret avvecklade i sin helhet.

Boken är författaren Sten Ekmans fjärde bok efter succéböckerna Kalixlinjen kalla krigets lås i norr, Sovjetiskt storanfall mot Norrbotten och Hit men inte längre!.


Boken Totalförsvaret i Västerbotten under kalla kriget säljs i Femörefortets museibutik och kostar 225 kr.

 

Boken kan också köpas via postorder, varvid kostnad för postens porto och pack tillkommer med 62 kr. Vid postorderköp sätt in 287 kr på vårt Swishkonto 123 350 52 78 eller bankgiro 5686-3582, så skickar vi när pengarna kommit. Kom ihåg att ange namn och postadress samt boktitel vid betalning.

Välkommen!
                        
Sten Ekmans böcker
Kalixlinjen kalla krigets lås i norr, Sovjetiskt storanfall mot Norrbotten, Hit men inte längre!, Sverige och Finland under kalla kriget och Försvaret av Norrland under kalla kriget säljs också i Femörefortet - även via postorder - men finns inte att köpa i öppna handeln.
 
Kalixlinjen - Kalla krigets lås i norr - Befästningarna, fasta artilleriet, de svenska planerna och det tänkta sovjetryska anfallet - den kompletta boken om försvaret av övre Norrland under kalla kriget inklusive de fram till för några år sedan topphemliga försvarslinjerna vid Torne älv, Kalix älv och Lule älv
- en bok som inte finns att köpa i öppna handeln


Sovjetiskt storanfall mot Norrbotten - så skulle Sverige försvaras - Planer, krigsspel, bergrum och ledningscentraler i norr under kalla kriget - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln


Hit men inte längre! - Luleälvsdalslinjen - befästningarna, det fasta artilleriet och vår sista Försvarsmaktsövning -
det var just vid Luleälven som de sovjetiska styrkorna slutligt skulle hejdas och slås vid ett anfall under kalla kriget - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln


Sverige och Finland under kalla kriget - Hemligt militärt samarbete - avslöjar många fram till nu helt okända fakta om det mycket hemliga samarbetet med Finland under kalla kriget - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln


Försvaret av Norrland under kalla kriget - beskriver i detalj det svenska försvaret av Norrland under kalla kriget - en bok som inte finns att köpa i öppna handeln

 


  


Copyright Föreningen Femörefortet ©