Besökstips


Femörefortet - Minstation Ljungholmen

 

Minstationen vid Ljungholmen hade till uppgift att försvara inloppet till Oxelösunds hamn, se karta th. Minstationen byggdes redan under andra världskriget och var i bruk till millennieskiftet.

30 st minor av typ K9 låg i två rader om 15 st vardera över inloppet.

Framför minstationen vid vattnet fanns två äldre värnkanoner som kunde skjuta tvärs inloppet.

I närheten av minstationen på Ljungholmen fanns dessutom en värnkanon m/74. Vid Färjeläget i Oxelösund fanns ytterligare en värnkanon m/74 som kunde skjuta ut mot hamninloppet.

Oxelösunds kustförsvar under kalla kriget

 
Klickbar karta


Oxelösunds hamninlopp med minlinjerna inritadeOxelösunds hamninlopp med minlinjerna inritade


Oxelösunds hamninlopp med Ljungholmen i mitten th


Minstationen på Ljungholmen längst upp th, de båda äldre kanonvärnen framför syns mitt i bilden


Minstationen på LjungholmenMinstationen med obsplatsen uppe th


Minstationen


MinstationenFd ingången till minstationen

Röda stugan vid minstationen på Ljungholmen


Rester av försvarsvärn vid minstationen på Ljungholmen


Rester av försvarsvärn vid minstationen på LjungholmenDe båda äldre kanonvärnen framför minstationen, vars vägg syns th


Strax ovanför de två kanonvärnen finns minstationenStrax ovanför de två kanonvärnen finns minstationen


Boktips: Den helt unika boken Sjöminan under kalla kriget säljs i Femörefortet och behandlar den topphemliga svenska minkrigföringen under kalla krigetDe båda äldre kanonvärnen framför minstationen


Det norra av de äldre kanonvärnen på Ljungholmen


Det norra av de äldre kanonvärnen på Ljungholmen


Det norra av de äldre kanonvärnen på Ljungholmen


Det södra av de äldre kanonvärnen på Ljungholmen


Det södra kanonvärnet


Det södra kanonvärnet


Baksidan på det södra kanonvärnet


Fd
värnkanon m/74 från 1970-talet strax norr om minstationen på Ljungholmen


Värnkanonen hade uppgift att försvara hamninloppet och mineringen


På den upphöjda klippan strax intill minstationen på Ljungholmen fanns värnkanonen m/74


Här intill värnkanonen på Ljungholmen fanns från 1970-talet ett skyddsrum av typ SK 16 för bemanningenHär vid Färjeläget vid Gästhamnen i Oxelösund, på kullen något till höger i bild, fanns också en värnkanon m/74 under det kalla kriget från 1970-talet fram till slutet av 1990-talet


Här vid Färjeläget vid Gästhamnen i Oxelösund, på kullen mitt i bild, fanns en värnkanon m/74 under det kalla kriget från 1970-talet fram till slutet av 1990-taletHär vid Färjeläget vid Gästhamnen i Oxelösund, på kullen mitt i bild, fanns en värnkanon m/74 under det kalla kriget från 1970-talet fram till slutet av 1990-talet


Här vid Färjeläget vid Gästhamnen i Oxelösund, på kullen mitt i bild, fanns en värnkanon m/74 under det kalla kriget från 1970-talet fram till slutet av 1990-talet


Här vid Färjeläget vid Gästhamnen i Oxelösund fanns en värnkanon m/74 under det kalla kriget från 1970-talet fram till slutet av 1990-talet


Här vid Färjeläget vid Gästhamnen i Oxelösund fanns en värnkanon m/74 under det kalla kriget från 1970-talet fram till slutet av 1990-talet


Fakta mina typ K9
Minor av typ K9 stod på botten i inloppet till Oxelösund. De hade 200 kg sprängladdning, som vid större djup kunde byggas ut med ytterligare tre delar till 800 kg. Kablarna förband minorna med minstationen i land, som kunde kontrollera minornas status. Avståndsorganet på varje mina kände av magnetiskt om ett fartyg/ubåt passerade över minan. I minstationen kunde man avläsa detta och antingen säkra minan, avfyra den eller beordra den att själv välja bästa tillfället att explodera under det passerande fartyget. Till sin hjälp att bedöma läget hade minstationschefen bl a ett periskop och en radarstation.
 
I huvudinloppet till Oxelösund fanns två linjer med vardera 15 st minor av den här typen med minstationen på Ljungholmen. Minorna låg ute året runt, kontrollerades periodiskt och togs hem för gott först när invasionsförsvaret monterades ner 1998.
 

Fakta värnkanon m/74

Detta väderskydd kommer från en värnkanon m/74 vid Ljungholmen.

Värnkanonen på Ljungholmen fanns på plats från 1970-talet fram till slutet av 1990-talet och hade till uppgift att försvara själva inloppet till Oxelösunds hamn och mineringen vid Ljungholmen. Värnkanon m/74 hade kaliber 7,5 cm och utgjordes av tornet från utrangerade stridsvagnar av typ Stridsvagn 74.


Värnkanon m/74 vid Beredskapsmuseet i Djuramåsa mellan Helsingborg och HöganäsTornet på
Stridsvagn 74


Stridsvagn 74


Stridsvagn 74


Boktips: Den helt unika boken Sjöminan under kalla kriget säljs i Femörefortet och behandlar den topphemliga svenska minkrigföringen under kalla kriget


  


Copyright Föreningen Femörefortet ©