Besökstips


Femörefortet - Projekt Mobiliseringsförrådet 2012


Föreningen Femörefortet beviljades 2012-05-28 bidrag från Riksantikvarieämbetet för renovering av mobiliseringsförrådet vid Femörefortet.

 

Projektet innebär att mobiliseringsförrådets båda stora dubbla ståldörrar totalrenoveras och målas samt att helt nya ljusinsläpp av glastegel monteras på båda långsidorna. Projektet genomfördes under sommaren 2012.

I detta mobiliseringsförråd förvarades när Femörebatteriet ingick i krigsorganisationen fram till 1998 två 20 millimeters luftvärnskanoner m/40 (Bofors) och en terrängbil 903 Valpen (Volvo). Dessutom förvarades bl.a. eldrör mm till Femörebatteriets båda skenpjäser.

Föreningen Femörefortet tackar Riksantikvarieämbetet och ArbetSam för det beviljade bidraget!Femörefortets mobiliseringsförråd  2012-12-09


Femörefortets mobiliseringsförråd  2012-12-09


Femörefortets mobiliseringsförråd  2012-11-12


Ett av de nya ljusinsläppen på Femörefortets mobiliseringsförråd  2012-11-12Det nyrenoverade mobiliseringsförrådet vid Femörefortet  2012-08-28


Stor artikel i SN - Södermanlands Nyheter om Femörefortet och projektet renovering av mobiliseringsförrådet  2012-07-20


Mobiliseringsförrådet vid Femörefortet före renoveringen  2011-02-13


Mobiliseringsförrådet vid Femörefortet före renoveringen  2008-06-16

 
 


Copyright Föreningen Femörefortet ©