Besökstips


Femörefortet - Försvarsvärn på Brannäshalvön


Historien om försvarsvärnen på Brannäshalvön:

Värnen på Brannäshalvön byggdes i all hast på bok och räkning under Andra Världskrigets första år, samtidigt som till exempel Per Albin-linjen i Skåne. Det rörde sig väl om ett hundratal värn i området utanför Nyköping-Oxelösund från Hasselö i öster till Nävekvarn och Kvarsebo i väster.

Under min tid som bataljonschef använde vi ännu ett betydande antal av dem i krigsorganisationen. De moderniserades successivt med bättre skydd och bättre avlagda vapen från arméns linjeförband. På Brannäshalvön hade vi om jag inte minns fel sex skansar som bemannades av soldater ur ett värnkompani, i huvudsak med lätta vapen som kulsprutor och eldhandvapen.  En av skansarna låg på Runnmarsudden. Under krigsförbandsövningen 1975 besöktes området högst inofficiellt av ett antal "svampplockare" från ett sovjetiskt fartyg som låg i hamnen. De togs om hand av militärpolis och förpassades till sitt fartyg.

Under förundersökningen av Stig Berglings spioneri påträffades vid husrannsakan av hans bostad i Stockholm bland annat en hemligstämplad detaljkarta över Brannäshalvön med skansarna noga inritade. Den hade förfärdigats i bataljonsstaben för att bland annat tjäna som vägvisning för underhållstransporter till värnkompaniet. Jag konfronterades helt överraskande med den vid förhören i tingsrätten 1979. Jag kände igen den och konstaterade att Stig Bergling inte hade någon legitim anledning att förvara den i sin bostad. Något tillstånd att ta med den hem hade han aldrig fått.

Lars Hansson, öv 1


Oxelösunds kustförsvar under kalla krigetFörsvarsvärnen ligger vid Runnmarsudden nr 6 på kartanVåtmarken på Brannäshalvön - en av Oxelösunds oaser 2008-10-04


Våtmarken i Oxelösund 2008-10-04


Vildhallon vid Våtmarken i Oxelösund 2008-10-04


Bäverspår vid Våtmarken i Oxelösund 2008-10-04


Padda vid Våtmarken i Oxelösund 2008-10-04


Larv m/större vid Våtmarken i Oxelösund 2008-10-04


Våtmarken i Oxelösund - utloppet i havet 2008-10-04


Våtmarken i Oxelösund, blommande violer och utsikt mot Örsbaken 2008-10-04


Igengjutet försvarsvärn på Runmarsudden vid Våtmarken på Brannäshalvön i Oxelösund 2008-10-04


Nedlagt försvarsvärn på Runmarsudden vid Våtmarken på Brannäshalvön i Oxelösund 2008-10-04


Rester av försvarsvärn på Runmarsudden på Brannäshalvön i Oxelösund 2011-10-16


Rester av försvarsvärn på Runmarsudden på Brannäshalvön i Oxelösund 2011-10-16


Rester av försvarsvärn på Runmarsudden på Brannäshalvön i Oxelösund  2015-10-31


Utsikt från Runmarsudden på Brannäshalvön  2022-11-02


Försvarsvärnen ligger vid Runnmarsudden, nr 6 på kartan
 


  


Copyright Föreningen Femörefortet ©