Besökstips


Femörefortet - Kalla krigets svenska försvar


Bilder
från det kalla krigets svenska marin:Muskö - en örlogsbas i bergetHelikopter
HKP 1, ubåtsjakt/minsvepning  (HKP 1 Vertol 44 levererades i slutet av 1950-talet till Flygvapnet och Marinen)


Helikopter HKP 1, ubåtsjakt/minsvepning  (HKP 1 Vertol 44 levererades i slutet av 1950-talet till Flygvapnet och Marinen)


Helikoptrar HKP 1 Vertol 44 och HKP 2 Alouette II


Helikopter HKP 2 Alouette II, transport/spaning  (levererades i början av 1960-talet till Arméflyget och Marinen)


Helikopter HKP 4, ubåtsjakt  (HKP4 Vertol 107 levererades i början av 1960-talet och i mitten av 1970-talet till Flygvapnet och Marinen, i tjänst till år 2008)


Helikopter HKP 4D, ubåtsjakt  (HKP4 Vertol 107 levererades i början av 1960-talet och i mitten av 1970-talet till Flygvapnet och Marinen, i tjänst till år 2008)


Helikopter HKP 6B  (HKP 6 Augusta Bell 206 Jetranger levererades i slutet av 1960-talet till Arméflyget och Marinen, och var i tjänst ända fram till år 2004)


Helikopter HKP 6B  (HKP 6 Augusta Bell 206 Jetranger levererades i slutet av 1960-talet till Arméflyget och Marinen, och var i tjänst ända fram till år 2004)


Helikopter HKP 6B  (HKP 6 Augusta Bell 206 Jetranger levererades i slutet av 1960-talet till Arméflyget och Marinen, och var i tjänst ända fram till år 2004)


Interiör i helikopter HKP 6B fd Marinen Yngve 48Helikoptrar
HKP 6 Augusta Bell 206 Jetranger och HKP 2 Alouette II


Flygplan SH 89 Casa C-212 fanns i ett exemplar 1986-2005 och användes för ubåtsspaning


Närspaningsradar (Nsrr) PS-615 tv och PA-31 th


Interiör i närspaningsradar (Nsrr) med PPI till radar PS-615 thBilder från det kalla krigets svenska flotta     Bilder från det kalla krigets svenska kustartilleri

Bilder från det kalla krigets svenska försvar
 
Copyright Foreningen Femorefortet ©