Föreningen Femörefortet i Oxelösund

StartsidaAktuellt från Föreningen FemörefortetFöreningen FemörefortetFemörefortet - Faktasida, öppettider, priser mmFyrvaktarbostaden på FemörehuvudFemöreOxelösunds KustförsvarLäsvärtOxelösund

Föreningen Femörefortet


Medlemsresa till Järflotta och Landsort 2005-09-24--25

Föreningen Femörefortet har fått tillstånd att visa och besöka ett antal kustartillerianläggningar så länge dessa finns kvar.
 

En första resa arrangeras under veckoslutet 24-25 september.

Lördag 24 september

Start: Vid inkvarteringen Lövhagens vandrarhem, söder om Nynäshamn. Avfärd därifrån 11:00.

Järflotta (Batteri JF)

Sveriges idag tyngsta batteri med kanonerna kvar.

Batteriet rivs för närvarande på sina civila saker och pjäserna kommer att plockas ner under 2006.

Besöket innefattar följande invändigt: Ett av Batteri JF’s 24 cm torn med tillhörande bunkeranläggning, samt berget med ledningscentralen. De flesta av dessa rum och anläggningar är tömda på utrustning. Pjäserna är intakta.

Utvändigt sker en vandring till minst en ytterligare pjäs. Vi ser också ett större antal skyttevärn, luftvärnsställningar och mätstationer, delvis återställda men de flesta finns fortfarande i bevarat skick.

Järflottas stora barackby besöks också.

Notera: Järflotta återställs för närvarande av en entreprenör som är där någon helg ibland. De har sagt att de ska jobba denna helg, men det finns en risk att de ändrar sina planer så att de inte finns tillgängliga, vilket ligger utanför föreningens kontroll. Om så sker kommer guidningen att genomföras ändå, men endast på utsidan av anläggningen.

Ca 17:00 avgår båten tillbaka till vandrarhemmet där vi äter och umgås under kvällen.

Söndag 25 september

Landsort (Batteri LO)

Avfärd från Ankarudden 08:00 till Öja/Landsort.

Vad som väntar efter en tidig morgon är Sveriges enda kvarvarande moderna KA-batteri, ett intakt 12/70-batteri! Vi kommer under ett antal timmar att vandra från norr till söder på ön och får en inblick i hur ett 12/70-batteri var grupperat och fungerade genom att kommandoplatsen, en av pjäserna, den externa mätstationen, samt en av 40/48-luftvärnspjäserna besöks internt.

Vi avslutar resan på södra delen av ön med besök runt det gamla 15,2 cm batteriet.

Båten avgår sedan från Öja ca 16:00 med ankomst till Ankarudden 30 minuter senare.

Pris:

800 kronor. Priset inkluderar alla båttransporter, guidningar och övernattningen.

Anmälan

Anmälan till Lars A. Hansson, telefon 070-378 77 17

Maximerat antal är 30 personer. Resan kan ställas in vid för få anmälningar, vilket senast informeras 21/9 och alla insatta pengar returneras.

Resan är endast öppen för medlemmar i Föreningen Femörefortet. Giltigt medlemskap kontrolleras vid anmälan. Endast en person kan bokas per medlemskap. Så här blir du medlem i Föreningen Femörefortet!

En anmälningsavgift på 300:- ska vara insatt på Föreningens konto (Bankgiro: 5686-3582) senast 3 vardagar efter anmälan. Då skickas också utförlig information ut, helst via e-post.

Resterande 500:- ska finnas på föreningens konto senast måndag 19/9. Hela beloppet kan naturligtvis betalas i samband med anmälan.

Allmänna frågor om resan kan även ställas via e-post till batteriod@telia.com.

 

Kommande resor kommer möjligen inte att presenteras per brev, utan endast e-post. Detta på grund av de korta framförhållningstider som är möjliga. För att få snabb information, titta på föreningens hemsida!

Vänligen meddela Föreningen Femörefortets sekreterare din aktuella e-postadress via e-post till femorefortet@telia.com!

Välkommen!
Föreningen Femörefortet i Oxelösund
foto Lars A Hansson
24 cm pjäs vid batteri JF - Järflotta

foto Lars A Hansson
12 cm pjäs m/70 vid batteri LO - LandsortUpp


Copyright Foreningen Femorefortet ©