Besökstips


Femörefortet - Årsmöte 2011-03-27 kl 11:00 i Femörefortet


Bilder från årsmötet 2011-03-27 i Föreningen Femörefortet:


Hasse
och Anne sandar så att inte årsmötesdeltagarna skall halka på isen utanför Femörefortet!  2011-03-27


Anmälan här!
  2011-03-27


Anne
sköter försäljningen som vanligt
  2011-03-27


Kommersen är i full gång
  2011-03-27


Samling i matsalen
  2011-03-27


Dags för årsmötesförhandlingarna
  2011-03-27


Och härmed är årsmöte 2011 i Föreningen Femörefortet öppnat
  2011-03-27


Årsmötesförhandlingarna pågår
  2011-03-27


Revisor Ulf redovisar revisionsrapporten
  2011-03-27


Bo Arvidsson
, nyinvald i styrelsen
  2011-03-27


Medlemmar
  2011-03-27


Medlemmar
  2011-03-27


Och därmed är årsmöte 2011 avslutat!
  2011-03-27


Ritva
avtackas för sitt deltagande i styrelsen av ordförande Per
  2011-03-27


Anders Hjulström
inleder sitt föredrag
  2011-03-27


Warzawapakten övar landstigning med marininfanteri
  2011-03-27


Lyssnare
  2011-03-27


Försvaret av Södermanland och Oxelösundsområdet under kalla kriget
  2011-03-27


Överstelöjtnant Anders Hjulström under sin aktiva tid th på bilden
  2011-03-27


Hemvärnet övar minutläggning utanför Oxelösund
  2011-03-27


Skärgårdskompani från Hemvärnet övar
  2011-03-27


SÖB,
dvs Särskild Övning Befäl
  2011-03-27


Försvarsområdesindelningen på slutet
  2011-03-27


Klassisk fortlunch, dvs ärtsoppa med pannkakor!
  2011-03-27


Berit
och Ritva serverar pannkakor med grädde och sylt
  2011-03-27


Inbjudan:

Föreningen Femörefortet inbjuder till årsmöte 2011 i Femörefortet 27 mars kl 11:00

Program:

Efter de sedvanliga årsmötesförhandlingarna framträder överstelöjtnant Anders Hjulström och berättar om ”Försvaret av Södermanland under kalla kriget”. Anders Hjulström var under huvuddelen av 1970- och början av 1980-talet underrättelsechef i Milo Ö. Som sådan hade han ansvaret för analyser av hotet mot Östra Mellansverige som underlag för den operativa planeringen. Från 1986 ledde han som stabschef och ställföreträdande försvarsområdesbefälhavare försvarsplaneringen i Fo 43 (Södermanlands län). Efter pensioneringen 1992 tog han som reservofficer på sig uppdraget som chef för Oxelösunds hemvärnsbataljon fram till 1998. Därvid ledde han många övningar med Oxelösunds hemvärn och skärgårdskompaniet samt samverkade med kustartilleriet (Spärrbataljon Bråviken) i området.

Klassisk fortlunch, dvs ärtsoppa med pannkaka, serveras därefter
kostnadsfritt till deltagarna i fortet.

Du som ännu inte är medlem men vill deltaga kan bli medlem i Föreningen Femörefortet vid mötet genom att betala årsavgiften 200 kronor för 2011.

Möjlighet finns också att köpa Femörefortets böcker och souvenirer samt lotter. Kom ihåg att ta med pengar!

OBS: Klädsel med tanke på att det är lite kyligt i fortet!

Välkommen!

Styrelsen


Anders Hjulström


Copyright Föreningen Femörefortet ©