Länkar

 
Besökstips


Föreningen Femörefortet Årsmöte 2021

Föreningen Femörefortets Årsmöte 2021 som var planerat att genomföras 2021-03-14 är flyttat pga Corona och kommer i stället att genomföras senare under året när läget så tillåter.

Beslutet att flytta mötet är taget av föreningens styrelse i samråd med föreningens revisorer, trots att föreningens stadgar säger att årsmötet skall genomföras under första kvartalet.

Ett sedvanligt årsmötesutskick utom datum för årsmötet men med dagordning för årsmötet, verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse, förslag till verksamhetsplan, förslag till budget och medlemsavgift, ev inkomna motioner och valberedningens förslag till styrelse och revisorer samt medlemsbladet Femöringen skickas ut till medlemmarna under februari.
 

Fram till det flyttade årsmötet fortsätter den nuvarande styrelsen att driva föreningens verksamhet enligt den föreslagna budgeten för 2021.

När datum för det flyttade årsmötet är fastställt kommer kallelse till detta att tillställas föreningens medlemmar senast två veckor före mötet.


Oxelösund 2021-02-16

Styrelsen för Föreningen Femörefortet

Per Rödseth, ordf/museichef
Föreningen Femörefortet
Box 11, 613 21 Oxelösund
070-695 69 02
info@femorefortet.se

www.femorefortet.se

www.facebook.com/femorefortet/
www.instagram.com/femorefortet/


 


  


Copyright Föreningen Femörefortet ©