Besökstips


Föreningen Femörefortet - Lars Hanssons minnesfond
 

Lars Hanssons minnesfond instiftades 2005-09-10 till förmån för Föreningen Femörefortet av föreningens nestor översten av första graden i kustartilleriet Lars Hansson i samband med hans 80-årsdag.

Medel ur fonden får användas till:
 
 
  • Åtgärder för att bevara fortets tekniska status
 
  • Återföra till fortet utrustning och materiel som borttagits före föreningens övertagande
 
  • Tillföra till fortet och dess närområde materiel som kan hänföras till kalla krigets epok och som  kunde ha ingått i Bataljon Bråvikens organisation och utrustning
 
  • Åtgärder för att rekrytera medlemmar till föreningen
 
  • Åtgärder för att rekrytera, utbilda och entusiasmera guider och andra funktionärer i Femörefortet
 
För uttag ur fonden krävs vid varje tillfälle särskilt beslut av styrelsen för Föreningen Femörefortet.

Bidrag till Lars Hanssons minnesfond insättes på Föreningen Femörefortets bankgirokonto 5686-3582.
Ange "Lars Hanssons minnesfond" samt namn och adress vid insättningen.

Tack på förhand!
 

Utdelade stipendier ur Lars Hanssons minnesfond:

 

Stipendium 2018  Madelene Eriksson
Stipendium 2019  Eric Andersson
Stipendium 2020  Olivia Eriksson
Stipendium 2021  Jonathan Karlsson
Stipendium 2022  Emil Ala-Kulju
Stipendium 2023  Telma Ehrnst
Stipendium 2024  Tilda Brunberg
 
Minnesfonden instiftades 2005-09-10 vid Femörefortet i samband med Lars Hanssons 80-årsdag


Två kustartillerister, ÖB generalen Håkan Syrén och överste 1 Lars Hansson i Femörefortet 2006-06-13Oxelösunds kommunalråd Benita Vikström och Lars Hansson vid Femörefortets invigning 2004-06-01


Lars Hansson invigningstalar vid invigningen av provåret 2003-06-18Nationaldagsfirande på Järntorget i Oxelösund 1987 - överste 1 Lars Hansson bär Club Bråvikens nyligen mottagna fana med chefen för Bataljon Bråviken överstelöjtnant Björn Sandström th
 Årsmöte 2024 i Föreningen Femörefortet - Tilda Brunberg tilldelas 2024 års stipendium ur Lars Hanssons minnesfond av ordförande Per Rödseth  2024-03-17Guideutbildning 2023 - Telma Ehrnst som arbetat två somrar i Femörefortet tilldelas 2023 års stipendium ur Lars Hanssons minnesfond  2023-06-26Årsmöte 2022 i Föreningen Femörefortet - Emil Ala-Kulju som arbetat tre somrar i Femörefortet tilldelas 2022 års stipendium ur Lars Hanssons minnesfond  2022-03-20Årsmöte 2021 i Föreningen FemörefortetJonathan Karlsson som arbetat fyra somrar i Femörefortet tilldelas 2021 års stipendium ur Lars Hanssons minnesfond  2021-10-31Årsmöte 2020 i Föreningen Femörefortet - Olivia Eriksson får årets stipendium ur Lars Hanssons minnesfond  2020-03-15


Årsmöte 2019 i Föreningen Femörefortet Eric Andersson (th) är mottagare av årets stipendium från Lars Hanssons minnesfond  2019-03-17


Årsmöte 2018 i Föreningen Femörefortet - Madelene Eriksson tilldelas 2018 års stipendium ur Lars Hanssons minnesfond av ordförande Per Rödseth  2018-03-18

 
 


Copyright Föreningen Femörefortet ©