Besökstips


Femörefortet - Det hemliga Femöre 1962-2003


Femörehuvud var från år 1962 fram till år 2003 ett område med vissa militära restriktioner för allmänheten. Restriktionerna var fotograferingsförbud mm vid de militära installationerna, samt tillträdesförbud vid krigsförbandsövningar och liknande samt vid byggandet av anläggningarna. Det var under den tidsperioden som Femörefortet var ett topphemligt kustartilleribatteri med det militära täcknamnet Batteri OD.

Sedan år 2000 är Femörehuvud skyddat av de regler som gäller för Natura 2000 och ingår i det år 2007 bildade kommunala naturreservatet Femöre.

Femörefortets militära historia 1962-2003 finns beskriven i Föreningen Femörefortets medlemsblad Femöringen nr 9.

Femörebatteriets historia 1962-2003

 
 Så här såg det ut vid Femörebatteriets radar 2002-08-18


Originaltexten på väderskyddet för Femörebatteriets radar lyder: VARNING - Drag ur säkerhetsproppen vid vistelse innanför räcket!


Originalskylt vid masten bakom radarn


Bruna stugan vid Femörebatteriet


Strålkastargaraget vid Femörebatteriet


Mobiliseringsförrådet vid Femörebatteriet


Mätstationstornet (RKPL - Reservkommandoplatsen) vid Femörebatteriet innehöll från 1975 en laseravståndsmätare som reserv för radarn, dessförinnan fanns en optisk avståndsmätare m/13 i tornet


Femörebatteriets 1:a pjäs i ursprungligt utförande, dvs innan plasthuvarna monterades i början av 1970-talet


Femörebatteriets 2:a pjäs - så här såg kanonerna ut från början av 1970-talet, innan dess var de dolda under små hus av korrugerad plåt


Femörebatteriets 3:e pjäs i fredstäckning, sk krokodilnäsa

Femörebatteriets 1:a pjäs 2002-08-16


Femörebatteriets 1:a pjäs 2002-08-16


Femörebatteriets 1:a pjäs 2002-08-16


Femörebatteriets 1:a pjäs riktad ut mot havet 2002-08-16


Femörebatteriets 2:a pjäs


Originaltext på krutgasejektorn på Femörebatteriets 2:a pjäs


Detalj av eldröret på Femörebatteriets 3:e pjäs med Stora riksvapnet


Femörebatteriets 3:e pjäs


En av de två skenpjäserna som fanns i Femörebatteriets mobiliseringsförrådDet röda är skyddet över fästet till Femörebatteriets skenradar på ett värn från andra världskriget intill Fyrvaktarbostaden på Femöre


Femörebatteriets skenradarantenn av plast


Två speciella skyddsrum av typ SK10 byggdes för markförsvararna under vintern 1989-90


Den västra av de två ingångarna till det västra av de två skyddsrummen av typ SK10 som byggdes vintern 1989-90 vid Femörebatteriet


Den östra av de två ingångarna till det västra av de två skyddsrummen av typ SK10 som byggdes vintern 1989-90 vid Femörebatteriet


Sovsalen i det västra av de två skyddsrummen av typ SK10 som byggdes vintern 1989-90 vid Femörebatteriet


Interiör i det västra av de två skyddsrummen av typ SK10 som byggdes vintern 1989-90 vid Femörebatteriet


Den västra av de två ingångarna till det östra av de två skyddsrummen av typ SK10 som byggdes vintern 1989-90 vid Femörebatteriet


Den östra av de två ingångarna till det östra av de två skyddsrummen av typ SK10 som byggdes vintern 1989-90 vid Femörebatteriet


Interiör i det östra av de två skyddsrummen av typ SK10 som byggdes vintern 1989-90 vid Femörebatteriet


Kupolen i det östra av de två skyddsrummen av typ SK10 som byggdes vintern 1989-90 vid Femörebatteriet


Interiör i det östra av de två skyddsrummen av typ SK10 som byggdes vintern 1989-90 vid FemörebatterietEtt av de många närförsvarsvärn som byggdes vintern 1989-90 runt Femörebatteriet


Ytterligare ett av de många närförsvarsvärn som byggdes vintern 1989-90 runt Femörebatteriet


Ytterligare ett av de många närförsvarsvärn som byggdes vintern 1989-90 runt Femörebatteriet


Ytterligare ett av de många närförsvarsvärn som byggdes vintern 1989-90 runt Femörebatteriet


Skylt från en av de stora krigsförbandsövningarna med Femörefortet, dvs dåvarande Batteri OD


Denna skylt från Femörebatteriets krigsförbandsövning 1971 finns bevarad i Femörefortet


Förbjudet fotoobjekt före 2003!


Femörefortets vykortKylskåpsmagnet (5,8x4 cm) i form av en förbudsskylt från kalla kriget säljs i Femörefortet


Boken Femörefortet Bråvikens lås är en helt unik bok om Femörefortet, försvaret av Oxelösund-Bråvikenområdet från forntid till nutid och det svenska kustförsvaret och innehåller ett mycket stort antal bilder, ritningar och kartor


Boken Femörefortet Bråvikens lås är en helt unik bok om Femörefortet, försvaret av Oxelösund-Bråvikenområdet från forntid till nutid och det svenska kustförsvaret och innehåller ett mycket stort antal bilder, ritningar och kartor

 

 
 


Copyright Föreningen Femörefortet ©