Besökstips


Femörefortet - Fakta - Kustartilleripjäs 7,5 cm m/57

 

Kustartilleripjäs 7,5 cm m/57               


Film: Femörefortets 2:a pjäs riktas i sidled
Kaliber 75×603 mm
Ammunition 7,5 cm
Projektilens vikt 6,0 kg
Patronens vikt 11,5 kg
Projektilens utgångshastighet 850 m/s   (=3060 km/tim)
Räckvidd 12,8 km
Skott / minut 25
Konstruktion & tillverkning Bofors
Funktionsprincip Halvautomatisk kanon med fallande kil
Tillverkningsår 1959-75
Antal tillverkade 90 till Sverige och 16 till Norge
Eldrör 60 cal
Elevation eldrör min -5° / max +20°Fast Kustartilleri-pjäs 7,5 cm m/57  (Batteri OD Oxelösund)


Fast Kustartilleri-pjäs 7,5 cm m/57  (Femörefortet Oxelösund)


Fast Kustartilleri-pjäs 7,5 cm m/57  (Femörefortet Oxelösund)


Fast Kustartilleri-pjäs 7,5 cm m/57  (Femörefortet Oxelösund)


Fast Kustartilleri-pjäs 7,5 cm m/57  (Femörefortet Oxelösund)


Fast Kustartilleri-pjäs 7,5 cm m/57  (Femörefortet Oxelösund)


Fast Kustartilleri-pjäs 7,5 cm m/57  (Hemsö fästning Härnösand)


Fast Kustartilleri-pjäs 7,5 cm m/57 i ursprungligt utförande  (Femörefortet Oxelösund)

Fast Kustartilleri-pjäs 7,5 cm m/57 i fredstäckning  (Femörefortet Oxelösund)


Fast Kustartilleri-pjäs 7,5 cm m/57 i fredstäckning  (Femörefortet Oxelösund)


Fast Kustartilleri-pjäs 7,5 cm m/57 i fredstäckning, sk krokodilnäsa  (Batteri OD Oxelösund)


Ammunitionshissen vid Femörefortets 2:a pjäsStegen upp till Femörefortets 2:a pjäs


Stegen ner från Femörefortets 2:a pjäs


Uppe i Femörefortets 2:a pjäs


Höjdriktarens plats respektive pjäschefens/sidriktarens plats vid det gemensamma periskopet i Femörefortets 2:a pjäs


Pjäschefens/sidriktarens plats i Femörefortets 2:a pjäs


Pjäschefens/sidriktarens plats i Femörefortets 2:a pjäs


Avfyringspedalen vid pjäschefens/sidriktarens plats i Femörefortets 2:a pjäs


Femörefortets pjäs nr 2 har nummer 14 av de totalt 90 pjäserna av typ 7,5 cm m/57


Spärr i Femörefortets pjäs nr 2


Utsikt genom pjäschefens/sidriktarens periskop i Femörefortets pjäs nr 2


Pjäschefens/sidriktarens periskop i Femörefortets pjäs nr 2


Pjäschefens/sidriktarens visarinstrument i Femörefortets pjäs nr 2


Pjäschefens/sidriktarens gula vev i Femörefortets pjäs nr 2


Höjdriktarens plats i Femörefortets 2:a pjäs


Utsikt över dimmigt hav genom periskopet på Femörefortets 2:a pjäs


Fast Kustartilleri-pjäs 7,5 cm m/57  (Beredskapsmuseet Helsingborg)


Fast Kustartilleri-pjäs 7,5 cm m/57  (Beredskapsmuseet Helsingborg)


Eldrör till
Kustartilleri-pjäs 7,5 cm m/57  (Femörefortet Oxelösund)


Krutgasejektor på
eldröret till Kustartilleri-pjäs 7,5 cm m/57  (Femörefortet Oxelösund)


Rörlig KA-pjäs 7,5 cm m/65  (
Beredskapsmuseet Helsingborg)
 


  


Copyright Föreningen Femörefortet ©