Besökstips


Femörefortet - Öppet hus 2002-08-17--18


Öppet hus i hemlig och intakt kustartillerianläggning
var rubriken på Intressegruppen för Femörefortets bevarandes annonsering inför veckoslutet 2002-08-17--18.

Intressegruppen hade tillstånd att guida mindre grupper i fortet, och hade optimistiskt tryckt upp 1000 biljetter, 500 till vardera dagen. Långväga gäster som tagit kontakt med gruppen hade fått boka biljetter, men majoriteten av biljetterna fanns kvar på morgonen lördag 2002-08-17.
De i gruppen som kom vid 07:15 - för att sätta upp skyltar för rundvandringen - möttes av den första intresserade, det var fortfarande 2 timmar och 45 minuter kvar till första insläpp!

Vid 08:30 ringlade redan kön lång vid biljettutdelningen och runt kl. 11 hade alla 500 biljetter för lördagen lämnats ut och söndagens började bokas upp. Dessa 500 var sedan uppbokade vid 13:30 på lördagen. Fem extra guidningar lades även in efter 16 på lördagen. Gruppen beräknade på lördag kväll att ca 800 redan besökt fortet. Redan vid 09:45 rapporterade hemvärnsmännen vid parkeringen att den var fylld och bilar dirigerades till långtidsparkeringen i fiskehamnen.

När söndagen kom och alla biljetter var uppbokade sedan dagen innan, påbörjades en kölista för de som kom under söndagen, för grupper där det eventuellt gick att ta in extra personer. Totalt delades över 270 sådana nummer ut!

Hemvärnet serverade ärtsoppa till besökarna båda dagarna och hade också förevisning bl a av sina hundar.

När söndagen med många extra guidningar tog slut och gruppen återställde anläggningen summerades följande resultat:
Över 2100 personer har varit nere i anläggningen på guidade visningar.
Ca 1200 namnunderskrifter för fortets bevarandet har samlats in.
Över 5000 kronor har lämnats i gåvor till Intressegruppen.
Ca 420 namn på väntelista för framtida guidningar.
De frivilliga organisationerna ställde upp med 50 personer och fick stort intresse för sin verksamhet.

Resultatet av de två succédagarna med öppet hus blev att Oxelösunds kommunalråd Benita Vikström bestämde sig för att uppvakta regeringen om fortets framtid, något som slutligen ledde till att Femörefortet räddades åt framtiden!


Fredag 2002-08-16


Fredstäckningen på Femörebatteriets 1:a pjäs demonteras  2002-08-16


Intressegruppens Gunnar Lewin
  2002-08-16

Fotoförbudet gäller fortfarande!
  2002-08-16


Eldrörsskyddet demonteras
  2002-08-16


Håkan Linderyd, Arne Sundström, Bertil Cederbaum, Peter Larsson, Åke Blomberg och Gunnar Lewin
  2002-08-16


Bertil Cederbaum, Peter Larsson och Åke Blomberg
  2002-08-16


Överstelöjtnant Åke Blomberg utbildar guiderna vid ammunitionshissen till 2:a pjäs
  2002-08-16


Korridoren i förläggningen
  2002-08-16


Ingången, som på militärt språk benämns inslaget
  2002-08-16


1:a pjäs
  2002-08-16


1:a pjäs riktad ut mot havet
  2002-08-16


Skenpjäs monteras
  2002-08-16


Hemvärnet finns på plats beredda att servera ärtsoppa till besökarna
  2002-08-16


Intressegruppens Tom Linder och Anne Rödseth konstaterar att toaletterna nu också är på plats
  2002-08-16
Lördag 2002-08-17


Dagens guider i solen vid 1:a pjäs  2002-08-17


Parkeringen 2002-08-17 kl 10


Inpassering i fortet
  2002-08-17


Övlt Åke Blomberg guidar i fortet
  2002-08-17


Hemvärnets hunduppvisning
  2002-08-17


Hemvärnsman i ett ståvärn
  2002-08-17


Stödlistan fylls på!
  2002-08-17


Sådan husse sådan hund! - Christer Urbom med hund
  2002-08-17


Guiden Per Rödseth på trappan till Bruna stugan
  2002-08-17


Guidning på radarberget
  2002-08-17


Det stora lagret av ärtsoppa
  2002-08-17


3:e pjäs, varför kallas det krokodilnäsa?!  2002-08-17

Söndag 2002-08-18
 

Dagens guider samlade vid 1:a pjäs  2002-08-18


Eldledningsradar PA39/A
  2002-08-18


Radarhyddan
  2002-08-18


Periskopen har eluppvärmt pansarglas
  2002-08-18


Periskop
  2002-08-18


Det andra periskopet har skyddshuven monterad
  2002-08-18
 

Fotoförbud gäller fortfarande!
  2002-08-18


Visningarna har börjat
  2002-08-18Femörebatteriets radar visas
  2002-08-18


Femörebatteriets 1:a pjäs visas
  2002-08-18


En stilla kopp kaffe vid Bruna stugan
  2002-08-18


Ännu en guidad visning börjar vid inslaget under Bruna stugan
  2002-08-18


En grupp på väg upp på berget
  2002-08-18


Kerstin Lind och Lars Hansson har paus med Åke Blomberg i bakgrunden tv
  2002-08-18


Guiderna Lars Hansson och Åke Blomberg mitt i bild
  2002-08-18


Guiden Per Rödseth med en tallrik ärtsoppa sedan visningarna avslutats
  2002-08-18Fotoförbud gäller i fortet, som endast var avhemligat under dessa två dagar!


Affischen


Artikel i SN-Södermanlands Nyheter  2002-08-20Artikel i SN-Södermanlands Nyheter  2002-09-04Copyright Föreningen Femörefortet ©