Besökstips


Femörefortet - Öppet hus 2002-08-17--18


Öppet hus i hemlig och intakt kustartillerianläggning
var rubriken på Intressegruppen för Femörefortets bevarandes annonsering inför veckoslutet 2002-08-17--18.

Intressegruppen hade tillstånd att guida mindre grupper i fortet, och hade optimistiskt tryckt upp 1000 biljetter, 500 till vardera dagen. Långväga gäster som tagit kontakt med gruppen hade fått boka biljetter, men majoriteten av biljetterna fanns kvar på morgonen lördag 2002-08-17.
De i gruppen som kom vid 07:15 - för att sätta upp skyltar för rundvandringen - möttes av den första intresserade, det var fortfarande 2 timmar och 45 minuter kvar till första insläpp!

Vid 08:30 ringlade redan kön lång vid biljettutdelningen och runt kl. 11 hade alla 500 biljetter för lördagen lämnats ut och söndagens började bokas upp. Dessa 500 var sedan uppbokade vid 13:30 på lördagen. Fem extra guidningar lades även in efter 16 på lördagen. Gruppen beräknade på lördag kväll att ca 800 redan besökt fortet. Redan vid 09:45 rapporterade hemvärnsmännen vid parkeringen att den var fylld och bilar dirigerades till långtidsparkeringen i fiskehamnen.

När söndagen kom och alla biljetter var uppbokade sedan dagen innan, påbörjades en kölista för de som kom under söndagen, för grupper där det eventuellt gick att ta in extra personer. Totalt delades över 270 sådana nummer ut!

Hemvärnet serverade ärtsoppa till besökarna båda dagarna och hade också förevisning bl a av sina hundar.

När söndagen med många extra guidningar tog slut och gruppen återställde anläggningen beräknades följande slutresultat:
Över 2100 personer har varit nere i anläggningen på guidade visningar.
Ca 1200 namnunderskrifter för fortets bevarandet har samlats in.
Över 5000 kronor har lämnats i gåvor till Intressegruppen.
Ca 420 namn på väntelista för framtida guidningar.
De frivilliga organisationerna ställde upp med 50 personer och fick stort intresse för sin verksamhet.

Resultatet av de två succédagarna med öppet hus blev att Oxelösunds kommunalråd Benita Vikström bestämde sig för att uppvakta regeringen om fortets framtid, något som slutligen ledde till att Femörefortet räddades åt framtiden!


Fredag 2002-08-16


Fredstäckningen på Femörebatteriets 1:a pjäs demonteras  2002-08-16


Intressegruppens Gunnar Lewin

Fotoförbudet gäller fortfarande!


Eldrörsskyddet demonteras


Håkan Linderyd, Arne Sundström, Bertil Cederbaum, Peter Larsson, Åke Blomberg och Gunnar Lewin


Bertil Cederbaum, Peter Larsson och Åke Blomberg


Överstelöjtnant Åke Blomberg utbildar guiderna vid ammunitionshissen till 2:a pjäs


Korridoren i förläggningen


Ingången, som på militärt språk benämns inslaget


1:a pjäs


1:a pjäs riktad ut mot havet


Skenpjäs monteras


Hemvärnet finns på plats beredda att servera ärtsoppa till besökarna


Intressegruppens Tom Linder och Anne Rödseth konstaterar att toaletterna nu också är på plats
Lördag 2002-08-17


Dagens guider i solen vid 1:a pjäs  2002-08-17


Parkeringen 2002-08-17 kl 10


Inpassering i fortet


Åke Blomberg guidar i fortet


Hemvärnets hunduppvisning


Hemvärnsman i ett ståvärn


Stödlistan fylls på!


Sådan husse sådan hund! - Christer Urbom med hund


Guiden Per Rödseth på trappan till Bruna stugan


Guidning på radarbergetDet stora lagret av ärtsoppa


3:e pjäs, varför kallas det krokodilnäsa?
Söndag 2002-08-18
 

Dagens guider samlade vid 1:a pjäs  2002-08-18


Eldledningsradar PA39/A


Radarhyddan


Periskopen har eluppvärmt pansarglas


Persikop


Det andra persiskopet har skyddshuven monterad
 

Fotoförbud gäller fortfarande!Visningarna har börjat


Femörebatteriets radar visas


Femörebatteriets 1:a pjäs visas


En stilla kopp kaffe vid Bruna stugan


Ännu en guidad visning börjar vid inslaget under Bruna stugan


En grupp på väg upp på berget


Kerstin Lind och Lars Hansson har paus med Åke Blomberg i bakgrunden tvGuiderna Lars Hansson och Åke Blomberg mitt i bild


Guiden Per Rödseth med en tallrik ärtsoppa sedan visningarna avslutatsFotoförbud gäller i fortet, som endast var avhemligat under dessa två dagar!


Affischen


Artikel i SN-Södermanlands Nyheter  2002-08-20Artikel i SN-Södermanlands Nyheter  2002-09-04Copyright Föreningen Femörefortet ©