Besökstips
Aktuella bilder 2002-2006 Aktuella bilder 2007 Aktuella bilder 2009 Aktuella bilder 2011 Aktuella bilder 2013    
  Aktuella bilder 2008 Aktuella bilder 2010 Aktuella bilder 2012      

Femörefortet - Aktuella bilder 2014


Från Femörefortets utställning - Reservsiktmedel till kanonerna och en modell av en kanon  2014-06-30


Utsikt genom fönster i den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre  2014-06-30


Fåren på Femöre  2014-06-30


Måndagsmöte i Femörefortet med trevlig samvaro och fika  2014-06-30


Ståvärn för närförsvar - Under 1980-talet blev sabotagehotet mot Femörebatteriet allt mer uppenbart i händelse av ofred. För att förstärka närförsvaret byggdes därför vintern 1989-90 ett stort antal ståvärn i anslutning till batteriet, kombinerat med två rejäla skyddsrum av typ SK10. Varje ståvärn är avsett för 2 soldater och varje skyddsrum för 10 liggande eller 20 stående soldater  2014-06-29


Nyhet: Boken Kalla kriget - Planerna som aldrig blev av 1945-1991 säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-06-28


Dagens sista besöksgrupp i Femörefortet innehöll många barn - guiden Emil th  2014-06-27


Tillbehör till kokärlet, den sk snuskburken, från kalla krigets svenska invasionsförsvarförsvar  2014-06-27Tips: Vid köp av boken Snuskburken - Militärhistorisk matnostalgi, en bok om den militära mathållningen sprängfylld med nostalgi inklusive recept på typiska militära rätter som lapskojs, ärtsoppa mfl, i
Femörefortet erhålls en snuskburk (dock utan tillbehören) utan kostnad!


En lotsbåt kommer tillbaka till lotsstationen i Gamla Oxelösund  2014-06-27


De båda fågelungarna väntar på mat i boet på lampan till Femörefortets toalett  2014-06-26


Glassbilen lämnar Femörefortet efter leverans  2014-06-26


Efterlängtad glassleverans till Femörefortet  2014-06-26


Några av dagens många besökare i Femörefortet  2014-06-26


Svanmamma med fyra ungar nära Femörefortet  2014-06-26


Veteranbilsträff i Nyköpings hamn  2014-06-25


Emma och Daniel med Femörefortets reklammålade Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 1111/A vid veteranbilsträffen i Nyköpings hamn  2014-06-25


Femörefortets reklammålade Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 1111/A väcker alltid uppmärksamhet när den kommer farande  2014-06-25


Daniel backar ut Femörefortets reklammålade Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 1111/A  2014-06-25


Oxelösunds turistvärdar besöker Femörefortet  2014-06-25


Rosa cyklar vid Femörefortets sjömålsrobot Rb 08A  2014-06-25


Båtar utanför Femörefortet  2014-06-25


Premiärbesökarna för sommarsäsongen 2014 i Femörefortet köar i museibutiken  2014-06-25


Oxelösunds turismansvarig Erik Lindhe gör reklam för nya turistwebben visitsörmland i Femörefortet  2014-06-25


Oxelösunds turismansvarig Erik Lindhe utbildar Femörefortets sommarguider till turistambassadörer  2014-06-25


Emil och Per - SSAB med varumärket HARDOX är trogen sponsor till Femörefortet  2014-06-25


Sommarsäsongen 2014 har börjat vid Femörefortet  2014-06-25


Nyhet: Stridsfordon (ca 7 cm) i 6 olika modeller säljs i Femörefortets museibutik  2014-06-24


Sommarguider 2014 - Förstahjälpenutbildning pågår i Femörefortets order- och matsal  2014-06-24


Sommarguider 2014 - Förstahjälpenutbildningen genomförs av Nyköpings Civilförsvarsförening  2014-06-24


Sommarguider 2014 - Anne utbildar i museibutiken  2014-06-23


Constantia vid kaj i Oxelösund  2014-06-23

Sommarguider 2014 - Ritva utbildar vid Fyrvaktarbostaden på Femöre  2014-06-23


Helt magisk utsikt vid Fyrvaktarbostaden på Femöre  2014-06-23


Utsikt genom köksfönstret i den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre  2014-06-23


Det spirar i ett avsågat träd nära Fyrvaktarbostaden på Femöre  2014-06-23


Sommarguider 2014 - Glada miner  2014-06-23


Sommarguider 2014 - Alla sju: Sara, Daniel, Emil, Cecilia, Lisabet, Madelene och Emma  2014-06-23


Sommarguider 2014 - SSAB med varumärket ARMOX är trogen sponsor till Femörefortet  2014-06-23


Sommarguider 2014 - Fotografen Per  2014-06-23


Sommarguider 2014 - Kl 08:00 första arbetsdagen  2014-06-23


Tre besökare från England i Femörefortets stridsledningscentral  2014-06-22


Avgasutsläppet från Femörefortets två dieseldrivna elverk  2014-06-19


Statsisbrytaren Frej på väg ut i Kattegatt  2014-06-18 17:35


Magasinslåda till Femörefortets 20 mm Luftvärnsautomatkanon m/40  2014-06-18

Nymålat vid Femörefortets 2:a pjäs  2014-06-18


Besökare vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-06-18

           
Nyhet: Nu finns Femörefortet och Fyrvaktarbostaden visitsörmland  2014-06-17


Skyddsutrustning används vid arbete i Femörefortet  2014-06-17


Olli slipar eldrörsklykan vid Femörefortets 2:a pjäs  2014-06-17


Peralbinfort vid hamnen i Ålabodarna söder om Helsingborg  2014-06-16


Från sjöbevakningscentralen vid Glumslövs backar söder om Helsingborg övervakades sjötrafiken genom Öresund under hela kalla kriget  2014-06-16


Minstationen vid hamnen i Höganäs var i bruk under hela kalla kriget  2014-06-16Två av marinens skolfartyg av typ Altair övar utanför Femörefortet  2014-06-16


Skylt på Femörefortets strålkastare m/38  2014-06-16


HMS Arcturus (skolfartyg av typ Altair) utanför Femörefortet  2014-06-16


Kollastade ms Mangarella på 82 600 ton dw på väg in till Oxelösunds Hamn  2014-06-16


ms Mangarella med Femörefortets 1:a pjäs i förgrunden  2014-06-16


En SK 60 och en JAS 39D Gripen från Flygvapnet passerar Strandbaden strax norr om Höganäs  2014-06-16 13:15


Ett av marinens skolfartyg av typ Altair övar utanför Femörefortets 2:a pjäs  2014-06-16


Dagens fjärde och sista grupp i Femörefortets matsal  2014-06-14


Dagens tredje grupp besökare vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-06-14


Dagens andra grupp besökare i solen vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-06-14


Dagens första grupp vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-06-14


Guiden Roland pekar ut över havet vid Femörefortets radarberg  2014-06-13


Kadetter från Försvarsmakten som just besökt Femörefortet  2014-06-12


Pansarterrängbilar på Femörefortets parkering  2014-06-12


Kadetter från Militärhögskolan Karlberg i Femörefortets matsal  2014-06-12


På väg upp i Femörefortets 2:a pjäs  2014-06-12


Instruktionsfilmen från 1962 visas i ammunitionsdurken vid Femörefortets 2:a pjäs  2014-06-12


Uppställning i solen vid Femörefortets 1:a pjäs med guiden Roland th  2014-06-12


Eftermiddagsfika i matsalen före visningen av Femörefortet  2014-06-12Det haglar vid Femörefortet  2014-06-12 13:00


En av Nyköpings skolor besöker Femörefortet  2014-06-12


I Femörefortets berg  2014-06-12


Spex i Femörefortets matsal  2014-06-12


Vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-06-12


Ankomst till Femörefortet  2014-06-12


Eftermiddagsfika i Femörefortets matsal  2014-06-11


Glada miner i Femörefortet  2014-06-11


Samling på Femörefortets radarberg med en av guiderna Göran H th  2014-06-11


Eldröret till Femörefortets 2:a pjäs är grundmålat  2014-06-11


Eldröret till Femörefortets 2:a pjäs är grundmålat  2014-06-11


Maskeringsnät bakom Femörefortets nya 20 mm Luftvärnsautomatkanon m/40  2014-06-11


Bussen från Linköping på väg ut från besöket i Femörefortet  2014-06-10


Information i Femörefortets matsal  2014-06-10


Bussfika vid ankomsten till Femörefortet  2014-06-10


Bussfika vid ankomsten till Femörefortet  2014-06-10


Bussfika vid ankomsten till Femörefortet  2014-06-10


Precis i hårkorset i batterichefens periskop i det spännande och topphemliga Femörefortet i Oxelösund  2014-06-09


Dagens fjärde och sista grupp vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-06-08


Dagens tredje grupp vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-06-08


HMS Falken seglar utanför Höganäs  2014-06-08 13:25


Dagens andra grupp i Femörefortets berg  2014-06-08


Dagens första besökare i Femörefortets ingång  2014-06-08


Två JAS 39 Gripen passerar över Kullaberg och Mölle  2014-06-07 16:50


Kustbevakningens KBV 001 Poseidon utanför Höganäs  2014-06-07 15:30


Dagens fjärde och sista grupp - Solen skiner alltid på en kustartillerist  2014-06-07


Dagens tredje grupp vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-06-07


Dagens andra grupp i solen vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-06-07


Dagens första besöksgrupp i Femörefortets förläggning  2014-06-07Sveriges nationaldag  2014-06-06


Besökare från SSAB vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-06-05


Guiden Arne (th) med några av sina besökare i Femörefortet  2014-06-05


Leverans av femöringar till Femörefortet  2014-06-05


Skylt vid Femörefortets 20 mm Luftvärnsautomatkanon m/40  2014-06-05


Glassleverans till Femörefortet på gång  2014-06-05


Försvarsmakten besöker Femörefortet  2014-06-04


Guiden Göran berättar om Femörefortet i Femörefortets förläggning  2014-06-04


Besökarna lyssnar i Femörefortets förläggning  2014-06-04


Guiden Göran berättar vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-06-04


Femörefortets ordförande Per Rödseth (tv) håller föredrag hos Rotary Oxelösund på Stjärnholms slott  2014-06-04


Nyhet: Metallflygplan (4-5 cm) i olika modeller och färger säljs i Femörefortets museibutik  2014-06-03


I kalla krigets svenska invasionsförsvar hade alla militära fordon en särskild mörkläggningsbelysning  2014-06-03


Glada damer på gruppvisning i Femörefortet  2014-06-02


Måndagsmöte i Femörefortet med trevlig samvaro och fika  2014-06-02


Ålembasens 2 km långa bana är nu 2+2 väg  2014-06-01


Den sista av dagens fyra besöksgrupper i solen vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-06-01


Tankfartyget mt Cielo di Milano på 40 083 ton dw passerar Femörefortet på väg in i Oxelösunds Hamn  2014-06-01


Dagens tredje besöksgrupp vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-06-01


Dagens andra besöksgrupp vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-06-01


Dagens första besöksgrupp vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-06-01


Flygvapnets huvudflygdag 2014 på F17 i Ronneby - Snygg färg på en Volvo V70!  2014-06-01


Flygvapnets huvudflygdag 2014 på F17 i Ronneby - TP 100C taxar ut  2014-06-01


Flygvapnets huvudflygdag 2014 på F17 i Ronneby - unik formation - SK 60, J 29F Tunnan, SK 35C Draken, AJS 37 Viggen och JAS 39C Gripen  2014-06-01


Flygvapnets huvudflygdag 2014 på F17 i Ronneby - JAS 39C Gripen i täten  2014-06-01


Flygvapnets huvudflygdag 2014 på F17 i Ronneby - AJS 37 Viggen landar  2014-06-01

Flygvapnets huvudflygdag 2014 på F17 i Ronneby - Två ärrade veteraner som möts - SK 35C Draken och AJS 37 Viggen  2014-06-01


Flygvapnets huvudflygdag 2014 på F17 i Ronneby - SK 35C Draken igång igen efter 17 år på marken!  2014-06-01


Flygvapnets huvudflygdag 2014 på F17 i Ronneby - En rote SK 16 Harvard startar  2014-06-01


Flygvapnets huvudflygdag 2014 på F17 i Ronneby - HKP 14  2014-06-01


Flygvapnets huvudflygdag 2014 på F17 i Ronneby - Swedish Air Force Historical Flight SK 60A, AJS 37 Viggen, SK 35C Draken och J 29F Tunnan  2014-06-01


Flygvapnets huvudflygdag 2014 på F17 i Ronneby - Sjöfartsverkets räddningshelikopter 906 SE-JOJ Sikorsky S76C  2014-06-01


Flygvapnets huvudflygdag 2014 på F17 i Ronneby - SK 50 Safir  2014-06-01


Flygvapnets huvudflygdag 2014 på F17 i Ronneby - SK 50C Safir  2014-06-01


Flygvapnets huvudflygdag 2014 på F17 i Ronneby - SK 50B Safir  2014-06-01


Flygvapnets huvudflygdag 2014 på F17 i Ronneby - Självporträtt  2014-06-01


Flygvapnets huvudflygdag 2014 på F17 i Ronneby - JAS 39D Gripen  2014-06-01


Flygvapnets huvudflygdag 2014 på F17 i Ronneby - Sjöfartsverkets räddningshelikopter 906 SE-JOJ Sikorsky S76C  2014-06-01


Flygvapnets huvudflygdag 2014 på F17 i Ronneby - Vit räddningsbil typ 2 Scania 4x4  2014-06-01


Femörefortets Erik seglar ut förbi Restaurang Sailor vid Fiskehamnen på Femöre nära Femörefortet  2014-05-31


Den sista av dagens fyra besöksgrupper vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-05-31


Robotbåten R142 Ystad lämnar Oxelösunds Hamn  2014-05-31 13:50


Närbild på Robotbåten R142 Ystad som lämnar Oxelösunds Hamn  2014-05-31


Robotbåten R142 Ystad lämnar Oxelösunds Hamn  2014-05-31


Dagens andra besöksgrupp vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-05-31


Robotbåten R142 Ystad anländer till Oxelösunds Hamn  2014-05-31 11:40


Femörefortets reklamkanon vid F11 Museum på Skavsta flygplats i Nyköping  2014-05-29


Sjöfartsverkets räddningshelikopter 002 SE-JRI av typ AgustaWestland AW 139 lyfter från Skavsta flygplats i Nyköping  2014-05-29 17:32


Veteranflygplan passerar Slavsta flygplats i Nyköping  2014-05-29 17:31


Fågelbo på helt nya lampan på Femörefortets toalett  2014-05-29


Närbild på fågelboet  2014-05-29


Glasspåfyllning till Femörefortets museibutik och kafé  2014-05-29


Nyhet: Femörefortets 20 mm Luftvärnsautomatkanon m/40 tillverkad av Bofors visas nu för första gången i Femörefortet  2014-05-28


Första starten i segeltävlingen Seapilot2star har just gått i Oxelösund  2014-05-28 13:01Information om Femörefortet och kalla krigets svenska invasionsförsvar i Femörefortets förläggning  2014-05-28


Buss med besökare från Skänningebygden anländer till Femörefortet  2014-05-28


Utbildning i den nya turistwebben VisitSörmland pågår hos Koordinaten i Oxelösund  2014-05-28


Bussen lämnar Femörefortet för vidare färd till Nynäs slott  2014-05-27


Guiden Per berättar vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-05-27


Utsikten vid Femörefortets 1:a pjäs beundras  2014-05-27


Guiden Per berättar i ammunitionsdurken vid Femörefortets 2:a pjäs  2014-05-27


Femörefortets stridsledningscentral  2014-05-27


Femörefortets matsal  2014-05-27


Dags för förmiddagsfika i Femörefortets matsal  2014-05-27


Buss med Linköpingsbesökare anländer till Femörefortet  2014-05-27


Olli tömmer vatten ur Femörefortets vaktkur  2014-05-27


Besökare från IF Metall vid SSAB i Borlänge, Luleå och Oxelösund i solen vid Femörefortets 1:a pjäs med guiden Per th  2014-05-26


Nyklippt gräs vid den lilla mysiga Fyrbiträdesbostaden på Femöre som du kan hyra via Föreningen Femörefortet  2014-05-26


Dagens tredje besöksgrupp vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-05-25


Dagens andra besöksgrupp i Femörefortets stridsledningscentral  2014-05-25


Dagens första besöksgrupp i Femörefortets förläggning  2014-05-25


Vid törst i solen på Femöre finns tröst i Femörefortets museibutik och kafé  2014-05-24


Dagens fjärde besöksgrupp vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-05-24


Dagens andra besöksgrupp vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-05-24


Dagens första besöksgrupp i solen vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-05-24


I morgon lördag och på söndag är det allmänna visningar igen i Femörefortet kl 11:00, 12:00, 13:30 och 14:30 och museibutiken med kafé är öppen  2014-05-23


Ejderungar vid Restaurang Sailor vid Fiskehamnen på Femöre nära Femörefortet  2014-05-23


Släckvatten vid grillning vid Fyrvaktarbostaden på Femöre  2014-05-22


Ett av två dukade bord för besökare från SSAB i Femörefortets matsal  2014-05-22


Personal från Taxi Nyköping-Oxelösund utbildas inför säsongen 2014 om Femörefortet och andra besöksmål i Oxelösund och Nyköping  2014-05-22


Samling i solen vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-05-22


Femörefortets Per (i grön jacka) berättar vid Femörefortets radar och periskop  2014-05-22


Femörefortets museibutik  2014-05-22


Personalen från Taxi Nyköping-Oxelösund, Turistbyrån i Oxelösund och Turistbyrån i Nyköping anländer till Femörefortet  2014-05-22


Buss väntar vid Femörefortet  2014-05-21


Militärlunch i Femörefortets matsal  2014-05-21


I solen vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-05-21


Besökare från Trollhättan utanför Femörefortet  2014-05-21


Vägkorsning i Femörefortets långa gång  2014-05-21


Personal från Taxi Nyköping-Oxelösund utbildas inför säsongen 2014 om Femörefortet och andra besöksmål i Oxelösund och Nyköping  2014-05-21


Många taxibilar på Femörefortets parkering  2014-05-21


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet - Kompletteringen klar  2014-05-21


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet - Kompletterande arbeten  2014-05-20


Turistinformationstavla vid infarten till Nyköping - Reklam för Femörefortet och bild på den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre  2014-05-20


Nyköpingsresan 2014 - Resan avslutas hos Turistbyrån vid Stora torget i Nyköping  2014-05-20


Nyköpingsresan 2014 - Eftermiddagsfika hos Hellmans i Nyköping  2014-05-20


Nyköpingsresan 2014 - Turisttåg genom Nyköping  2014-05-20


Nyköpingsresan 2014 - Nyköpings hamn  2014-05-20


Nyköpingsresan 2014 - Lunch på Fåfängan i Nyköping  2014-05-20


Nyköpingsresan 2014 - Besök på Rosvalla - Femörefortets Per Rödseth är styrelsemedlem i Visit Nyköping Oxelösund som arrangerar resan och Michael Wulff är ordförande  2014-05-20


Nyköpingsresan 2014 - Den 2 km långa Stigtomtarakan var Skavstabasens reservbana under det kalla kriget  2014-05-20


Dimman rullar in vid stenpiren och båthuset vid Femörefortet  2014-05-20


Nyköpingsresan 2014 - Ångbåten Munter lägger ut på Hallbosjön vid Vrena  2014-05-20


Nyköpingsresan 2014 - Ombord på ångbåten Munter  2014-05-20


Nyköpingsresan 2014 - Ångmaskinen på ångbåten Munter  2014-05-20


Nyköpingsresan 2014 - Ångbåten Munter vid sin brygga i Vrena  2014-05-20


Nyköpingsresan 2014 - Det fagra Sörmland på väg till Vrena  2014-05-20


Nyköpingsresan 2014 startar vid Stora torget i Nyköping  2014-05-20


Parkerat under ett träd vid Femörefortet  2014-05-19


Glada SSAB-underhållare vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-05-19


Gruppvisningen inleds med eftermiddagsfika i Femörefortets matsal  2014-05-19


Måndagsmöte i Femörefortet med fika och chokladbomber  2014-05-19


Fotografen  2014-05-19


En av dagens besöksgrupper i solen på Femörefortets radarberg  2014-05-18


Ett örlogsfartyg ligger stilla utanför Femörefortet  2014-05-18


En bokad gruppvisning förutom de fyra ordinarie visningarna genomfördes också på säsongspremiärdagen för årets allmänna visningar  2014-05-17


Dagens två guider i Femörefortet - Bo och Göran  2014-05-17


Äkta kanonväder på säsongspremiären - knallblå himmel och knallgul sol  2014-05-17


Dagens andra grupp med besökare  2014-05-17


Nya blommor i blomlådorna markerar säsongspremiären  2014-05-17


Premiärgruppen vid säsongspremiären för årets allmänna visningar i solen utanför Femörefortet med guiden Bo th  2014-05-17


I morgon lördag startar de allmänna visningarna av Femörefortet för säsongen  2014-05-16


Tre av Femörefortets damer tar en välförtjänt fikapaus i solen  2014-05-16


HMS Furusund passerar Femöre på väg ut ur Bråviken  2014-05-16


Skylt ingående i Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet  2014-05-16


Femörefortets ordförande Per Rödseth tar över den nya VA-anläggningen från entreprenören Staffan Thunman  2014-05-16


HMS Ven (Minröjningsfartyg typ Koster) lägger till i Oxelösunds Hamn  2014-05-15


HMS Ven (Minröjningsfartyg typ Koster) på väg in i Oxelösunds Hamn  2014-05-15


HMS Ven (Minröjningsfartyg typ Koster) på väg in i Oxelösunds Hamn  2014-05-15 17:00


Nyhet: Nu kan du köpa dig en egen hjälm från kalla krigets svenska invasionsförsvar i Femörefortets museibutik  2014-05-15


Besöksgrupp från Norrköping anländer till Femörefortet med buss  2014-05-15


Erik tvättar Femörefortets vaktkur inför säsongsstarten på lördag  2014-05-15


Lördag 2014-05-17 öppnar de allmänna visningarna i Femörefortet igen  2014-05-14

Två Rd2-lok och ett Rc4-lok framför ett godståg på bangården i Oxelösund  2014-05-14


Oxelösundsresan 2014 - Sista anhalt var Oxelö Krog i Gamla Oxelösund   2014-05-14


Oxelösundsresan 2014 - BodaBorg  2014-05-14


Oxelösundsresan 2014 - Susann Borg berättar om Jogersö Camping utanför Restaurang Källan där lunchen intogs  2014-05-14


Oxelösundsresan 2014 - Vid Femörefortets 2:a pjäs  2014-05-14


Oxelösundsresan 2014 - I Femörefortets berg  2014-05-14


Oxelösundsresan 2014 - Fyrvaktarbostadens terrass  2014-05-14


Oxelösundsresan 2014 - Den lilla trevliga Biträdesbostaden på Femöre  2014-05-14


Oxelösundsresan 2014 - Den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre  2014-05-14


Oxelösundsresan 2014 - På väg till den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre  2014-05-14


Oxelösundsresan 2014 - På väg med buss till Femörefortet  2014-05-14


Oxelösundsresan 2014 - Kicki Orha berättar om Restaurang Sailor på Femöre  2014-05-14


Oxelösundsresan 2014 - Kustbevakningens KBV 045 i Fiskehamnen i Oxelösund  2014-05-14

Oxelösundsresan 2014 - Kjell Andersson (tv) berättar om Femöre Marina  2014-05-14


Oxelösundsresan 2014 - Den nedlagda minstationen på Ljungholmen i inloppet till Oxelösunds hamn  2014-05-14


Oxelösundsresan 2014 - Den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre  2014-05-14


Oxelösundsresan 2014 - Dags att åka från Stora Äspskär  2014-05-14


Oxelösundsresan 2014 - Stora Äspskär  2014-05-14


Oxelösundsresan 2014 - Oxelösunds fantastiska skärgård  2014-05-14


Oxelösundsresan 2014 - Den gamla lotsstationen Hävringe i horisonten  2014-05-14


Oxelösundsresan 2014 - Lilla Runnskär där en minstation byggdes i mitten av 1980-talet  2014-05-14


Oxelösundsresan 2014 - Rester av en värnkanon från kalla krigets invasionsförsvar på Korpholmen utanför SSAB:s djuphamn i Oxelösund  2014-05-14


Oxelösundsresan 2014 - Sjöfartsverkets ms Arkö och två lotsbåtar i Oxelösund  2014-05-14


Oxelösundsresan 2014 - Resan startar med ms Storsand från Färjeläget i Oxelösund  2014-05-14


Sjöfartsverkets ms Baltica i Oxelösunds Hamn  2014-05-13


HMS Spårö bärgar en övningsmina som fastnat i trålen på fiskebåten Ellis (th) rakt utanför Femörefortet  2014-05-13 17:45Sista detaljen på plats i Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet  2014-05-12


Turistbuss från Östergötland på vägen till Femörefortet med besökare  2014-05-11


Föreningen Femörefortets Tom Linder avslutar guidningen runt Femörehuvud i samband med återinvigning och visning av den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre efter vinterns renovering  2014-05-11


Tom Linder berättar om Femörehuvud för deltagarna  2014-05-11


Tom Linder berättar om ett försvarsvärn från andra världskriget  2014-05-11


Styvmorsviolerna blommar för fullt på Femörehuvud  2014-05-11

Tom Linder berättar vid Femörefortets 2:a pjäs  2014-05-11


Tom Linders guidning följer Sörmlandsleden på Femörehuvud  2014-05-11

Föreningen Femörefortets Tom Linder inleder guidningen runt Femörehuvud i samband med återinvigning och visning av den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre efter vinterns renovering  2014-05-11


Mingel med snittar och bubbel i Fyrvaktarbostaden  2014-05-11


Lyssnare


Femörefortets Bo Arvidsson berättar om fyrmästare Barks flyttkista (tv) som finns i Fyrvaktarbostaden  2014-05-11


Femörefortets Per Rödseth öppnar invigningspresenten från Oxelösunds kommun  2014-05-11


Kommunalrådet Catharina Fredriksson överlämnar Oxelösunds kommuns invigningspresent till Femörefortets ordförande Per Rödseth  2014-05-11


Femörefortets Hasse Herngren skjuter invigningssaluten och krutröken ligger tät över nejden  2014-05-11


Tänt var´e här! ...  2014-05-11


Kustbostäders vd Per Alm klipper invigningsbandet  2014-05-11


Kustbostäders vd Per Alm  2014-05-11

Femörefortets Håkan Linderyd berättar Fyrvaktarbostadens historia  2014-05-11

Femörefortets ordförande Per Rödseth håller återinvigningstalet  2014-05-11

Deltagare  2014-05-11


Deltagare  2014-05-11


Deltagare  2014-05-11


Glada miner trots duggregn och temperatur på ca 8°C  2014-05-11


Femörefortets Bo Arvidsson och Britt Andersson hälsar deltagarna välkomna till återinvigning och visning av den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre efter vinterns renovering  2014-05-11


Deltagarna anländer  2014-05-11


Förberedelser pågår i Fyrvaktarbostadens kök  2014-05-11


Dagens huvudattraktion - Den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre  2014-05-11


Jollesegeltävling pågår i diset utanför Femörehuvud  2014-05-11


Dags för återinvigning och visning av den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre efter vinterns renovering  2014-05-11


Tillbaka vid Femörefortet efter dagens insats på Oxelö Marknad  2014-05-10


Oxelö Marknad med veterantågstrafik till Oxelösund - ett samarbete mellan FSVJ och GBBJ  2014-05-10 


GBBJ ellok Ma 401 i ena änden av veterantåget  2014-05-10


F11 Museum med Terrängbil Tgb 30 och Femörefortet visar upp sig på Oxelö Marknad  2014-05-10


Femörefortets reklammålade Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 1111/A  2014-05-10


Hemvärnet rekryterar på Oxelö Marknad  2014-05-10


Terrängbil Tgb 20 från kalla krigets svenska invasionsförsvar  2014-05-10


Personbil 8 Mercedes Sprint - skräddarsydd för Hemvärnet  2014-05-10


Personbil 8 Mercedes Sprint - skräddarsydd för Hemvärnet  2014-05-10


Femörefortets reklammålade Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 1111/A  2014-05-10


Besökare äter ärtsoppa och pannkakor i Femörefortets matsal  2014-05-10


Vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-05-10


Dimma på havet vid den fantastiska Fyrvaktarbostaden  2014-05-09


Ny livräddningsutrustning på Biträdesbostaden  2014-05-09


Utländska researrangörer och journalister i Femörefortets berg  2014-05-09


Genomgång i Femörefortets förläggning  2014-05-09


Glada miner vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-05-09


Besökarna anländer till Femörefortet  2014-05-09


Slamsugning vid Fyrvaktarbostaden  2014-05-09


Slamsugning vid Fyrvaktarbostaden  2014-05-09


Ny livräddningsutrustning och skylt på Fyrvaktarbostaden  2014-05-09


Ny livräddningsutrustning och skylt på Fyrvaktarbostaden  2014-05-09


Olli och Roland i aktion  2014-05-08


Besökare fikar i Femörefortets matsal  2014-05-07


Glada miner vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-05-07


Femörefortets 2:a pjäs är avklädd och vänd ut mot havet  2014-05-06


Texten på krutgasejektorn vid Femörefortets 2:a pjäs  2014-05-06


Närförsvarsvärnet vid Femörefortets ingång är klart inför visningssäsongen  2014-05-06


Grillen är tänd vid Fyrvaktarbostaden på Femöre  2014-05-05


Slamtömning i Femörefortet som en del i Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet  2014-05-05


Reparation av det saboterade gallret vid Femörefortets radar  2014-05-05


Kanonväder när väderskyddet, den sk krokodilnäsan, lyfts av vid Femörefortets 2:a pjäs  2014-05-05


Slamtömning pågår i Femörefortet som en del i Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet  2014-05-05


En värnkanon från kalla krigets svenska invasionsförsvar i inloppet till Landskrona hamn  2014-05-05


Kustbevakningens KBV 003 Amfitrite i Karlskrona  2014-05-02


Kustbevakningen har bilar också  2014-05-02


Kustbevakningen i Karlskrona  2014-05-02


En Gripenrote passerar över örlogsbasen i Karlskrona  2014-05-02 12:49


HMS Helsingborg vid Karlskronavarvet  2014-05-02


Kungsholms fort där inseglingen till Karlskrona och örlogsbasen övervakades under det kalla kriget  2014-05-02


Inloppet till Karlskrona och örlogsbasen  2014-05-02


Kustbevakningens KBV 003 Amfitrite i Karlskrona  2014-05-02


HMS Jägaren till sjöss utanför Strandbaden i NV Skåne  2014-05-01 10:05


Den nya pallen till Femörefortets terrängbil är nu målad militärgrön  2014-04-30


Trappan till Bruna stugan vid Femörefortet är nyoljad inför säsongen  2014-04-30


Borden utanför Femörefortet är nyoljade inför säsongen  2014-04-30


Utsikten från Observationsvärn nr 729 i Laröd vid Öresund strax norr om Helsingborg med Kronborgs slott i Helsingör i bakgrunden  2014-04-29


Observationsvärn nr 729 intill närspaningsradarn i Laröd vid Helsingborg  2014-04-29


Avvecklad Närspaningsradar NSRR typ PS-615 från kalla krigets svenska invasionsförsvar i Laröd vid Helsingborg  2014-04-29


Avvecklat Observationsvärn nr 729 från kalla krigets svenska invasionsförsvar i Laröd vid Helsingborg  2014-04-29


Guiden Bo visar besökarna i solen vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-04-29


Ammunitionshissen vid Femörefortets 2:a pjäs  2014-04-29


Genomgång i Femörefortets förläggning  2014-04-29


Förmiddagsfika i Femörefortets matsal  2014-04-29


Guiden Göran i grön ARMOX-tröja med nyanlända besökare utanför Femörefortet  2014-04-29


Roland under Fyrvaktarbostadens toalett  2014-04-28


Olli vid Fyrvaktarbostadens toalett  2014-04-28


Det solglittrande havet utanför den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre  2014-04-28

Stora tågsläppsdagen i Sverige - Här ångloket Sa 1277 från 1916 vid
Veteranjärnvägen Klippan-Ljungbyhed i Klippan  2014-04-27


Guiden Roland med besökare i Femörefortets berg  2014-04-26


Guiden Roland visar Femörefortets utställning  2014-04-26


Medlemmar i Rolls-Royce och Bentley klubben besöker Femörefortet  2014-04-26


Militärlunch med ärtsoppa och pannkakor i Femörefortets matsal  2014-04-26


Högerstyrd Bentley utanför Femörefortet  2014-04-26


Guiden Göran i grön ARMOX-tröja tar emot besökarna från Rolls-Royce och Bentley klubben som just anlänt till Femörefortet  2014-04-26


Guiden Roland med besökare vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-04-26


Guiden Roland med besökare vid Femörefortets radar och periskop  2014-04-26


Ordförande Per säljer Femörefortets böcker och souvenirer på bokloppisen i Oxelösunds bibliotek  2014-04-26


Den helt magiska Fyrvaktarbostaden på Femöre  2014-04-25


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet - Håltagning för avloppspumpen klar  2014-04-25


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet - Håltagning för avloppspumpen pågår  2014-04-25


Vägen är återställd - Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-25


Kustbevakningen passerar den lilla ön Vinterklasen på det solglittrande havet utanför Femörefortet  2014-04-25


Utsikten från terrassen på den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre beundras  2014-04-25


Ett av de helt nyrenoverade rummen i den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre  2014-04-25


Deltagarna i det årliga mötet mellan Föreningen Femörefortet, Oxelösunds kommun och Länsstyrelsen samlade i solen utanför Femörefortet  2014-04-25


Installationsarbete pågår - Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-25


Guideutbildning pågår med Roland (bakom periskopet) som utbildare i Femörefortets stridsledningscentral  2014-04-24


Ritva målar i Bruna stugan i Femörefortet  2014-04-24


Skolbesök i Femörefortets berg  2014-04-24


Femörefortets stridsledningscentral med periskopen  2014-04-24


Hävringe på avstånd 13 km genom Femörefortets periskop  2014-04-24


Glada skolbesökare i solen vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-04-24


Tankern mt Patricia av Valetta på 16 642 ton dw assisterad av bogserbåten Skuld  2014-04-23


Tankern mt Patricia på väg in till kaj i Oxelösunds Hamn  2014-04-23


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-23


Ett flygplan av typen J 35D Draken från fd F4 Jämtlands flygflottilj och kalla krigets stora svenska flygvapen i taket på Flygvapenmuseum i Linköping  2014-04-22


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-22


Kustbevakningen vid Fiskehamnen i Oxelösund  2014-04-22


Femörefortets reklamkanon vid F11 Museum vid Skavsta flygplats i Nyköping  2014-04-22


En helikopter av typ HKP 14 från Flygvapnet passerar Skavsta flygplats i Nyköping  2014-04-22 11:08


Fd värnkanon från kalla krigets svenska invasionsförsvar i Viken mellan Helsingborg och Höganäs med Kronborgs slott och Själland skymtande till höger på andra sidan Öresund  2014-04-19


Glad Påsk önskar Femörefortet  2014-04-18


Återfyllt framför Femörefortet  2014-04-17


Återfyllt framför Femörefortet  2014-04-17


Återfyllt framför Femörefortet  2014-04-17


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet
genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-16


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet
genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-16


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet
genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-16


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet
genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-16


Nyhet: Den populära boken Från Hajen till Södermanland - Svenska ubåtar under 100 år säljs åter i Femörefortet - även via postorder  2014-04-15


Nyhet: Boken Skogsbröder - Den väpnade kampen i Litauen mot sovjetockupationen handlar om gerillakampen som pågick från andra världskriget långt in på 1950-talet och säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-04-14


Nyhet: Boken Krigföring - Från Austerlitz till Bagdad säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-04-14


Nyhet: Boken Nollett - På mission i Tchad handlar om dagens insatsförsvar på mission utomlands och säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-04-14


Nyhet: Den antikvariska boken Med världshaven som arena - En skildring av HMS Carlskronas världsomsegling 1991-1992 säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-04-14


Fd fort i Peralbinlinjen i Lerberget strax söder om Höganäs  2014-04-14Återfyllningen är klar utanför Femörefortets ingång  2014-04-14


Återfyllningen är klar utanför Femörefortets ingång  2014-04-14


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet
genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-14


Återfyllning förbereds vid Femörefortets ingång  2014-04-14En förvaringslåda för pistoler från kalla krigets svenska invasionsförsvar  2014-04-13


En handbok för Sjömålsrobot Rb 08 från kalla krigets svenska invasionsförsvar  2014-04-13


En Terrängbil Tgb 40 från kalla krigets svenska invasionsförsvar  2014-04-13


Försvarsmakten på besök i Oxelösund  2014-04-12


Sett på sta´n i Oxelösund  2014-04-12


Vaktkuren åter på plats vid Femörefortet  2014-04-11


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-11


Nyhet: SFHF Årsbok 2013 - Flygvapnets fortifierade anläggningar - Berghangarer och större bergverkstäder - Stridsledning i bergrum - Drivmedel i bergrum - Anläggningar på flottiljerna - säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-04-10


Nyhet: Topphemliga Radargruppcentralen Rrgc O1S Rockan i Hannäs i närheten av Åtvidaberg - en av många bilder i SFHF Årsbok 2013 - Flygvapnets fortifierade anläggningar - foto Per Rödseth


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet
genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-10


Besökare från Kina och USA i Femörefortets berg  2014-04-09


Besökare från Kina och USA i Femörefortets stridsledningscentral  2014-04-09


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet - Arbetet slut för dagen  2014-04-09


Femörefortets 2:a pjäs  2014-04-09


Skylt på
Femörefortets avståndsmätare m/1913  2014-04-09


Demo av Femörefortet i tre dimensioner  2014-04-09


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-09


Ärtsoppa med pannkakor i Femörefortets matsal - kan det bli bättre?!  2014-04-09


Nedanför Femörefortets 2:a pjäs  2014-04-09


Femörefortets stridsledningscentral  2014-04-09


Kollegor från F11 Museum i Nyköping, Arboga Robotmuseum, Västerås Flygmuseum och Femörefortet har möte i Femörefortet  2014-04-09


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-08


Rest från kalla krigets svenska invasionsförsvar i Femörefortet  2014-04-08


Artikel i SN - Södermanlands Nyheter om turismen i Oxelösund och Nyköping  2014-04-08


Nyhet: Den synnerligen intressanta boken Patrullbåtsboken behandlar patrullbåtarnas hela historia 1971-2005 och säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-04-07


Nyhet: Antikvariska boken Anfall mot Sverige - lika aktuell nu som 1987 när den kom ut - säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-04-07


Nyhet: Antikvariska boken Anfall mot Sverige - lika aktuell nu som 1987 när den kom ut - säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-04-07


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-07


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-07


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-07


Måndagsmöte i Femörefortet  2014-04-07


Måndagsmöte i Femörefortet med fika och filmvisning  2014-04-07


Hemliga lådans plombering öppnas i Femörefortet ...  2014-04-07


Ordförande Per vid resterna av Kungshamnsbatteriets 3:e pjäs  2014-04-06


Försvarsvärn strax väster om Kungshamnsbatteriets 3:e pjäs  2014-04-06


Försvarsvärn strax väster om Kungshamnsbatteriets 3:e pjäs  2014-04-06


Resterna av Kungshamnsbatteriets 3:e pjäs  2014-04-06


Försvarsvärn strax öster om Kungshamnsbatteriets 3:e pjäs  2014-04-06


Här slutar vägen till Kungshamnsbatteriets 3:e pjäsplats  2014-04-06


Lastterrängbil Ltgb 939 Volvo från kalla krigets svenska invasionsförsvar  2014-04-06


Minnenas Arkiv:  För 50 år sedan, jagaren HMS Hälsingland på besök i Oxelösund  2014-04-04


Boktips:
Boken Örlogsfartyg - Svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg säljs i Femörefortet - även via postorderNedanför Femörefortets 2:a pjäs  2014-04-03


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-03


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-03


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-03


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-03


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-03


Vaktkuren temporärt flyttad pga Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet  2014-04-03


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-03


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-03


Montage pågår i Femörefortet  2014-04-02


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-02


Femörefortets mätstationstorn  2014-04-01


Olli och Erik i solen vid Femörefortets 3:e pjäs  2014-04-01


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-01


Fågelskådare från Katrineholm i solen vid fantastiska Femörehuvud  2014-04-01


Rummet i den trevliga lilla Biträdesbostaden på Femöre  2014-04-01


Köket i den trevliga lilla Biträdesbostaden på Femöre  2014-04-01


Terrassen på den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femörehuvud  2014-04-01


Köket i den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femörehuvud  2014-04-01


Mittenrummet i den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femörehuvud  2014-04-01


Gavelrummet i den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femörehuvud  2014-04-01


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-04-01


En av Femörefortets bilar på Femörefortets parkering  2014-04-01


En av Femörefortets bilar utanför Röda Korset i Oxelösund  2014-04-01


En av Femörefortets bilar utanför Röda Korset i Oxelösund  2014-04-01


En av Femörefortets bilar i Oxelösund  2014-04-01


En av Femörefortets bilar i Oxelösund  2014-04-01


En av Femörefortets bilar framför Nynäs slott  2014-04-01


En av Femörefortets bilar på Aprilgatan i Grönköping  2014-04-01


Per och Bo presenterar Femörefortet hos Arbetsförmedlingen i Nyköping  2014-03-31


Kragg - Kraftaggregat från kalla krigets svenska flygvapen  2014-03-30


Fototolkcontainer från kalla krigets svenska flygvapen  2014-03-30


Invigning av ny SAS-linje till Köpenhemn på Linköpings flygplats  2014-03-30


SK 50C Safir (Saab 91C) från kalla krigets svenska flygvapen på Linköpings flygplats  2014-03-30Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-03-29


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet
genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-03-29


Femörefortets Vaktkur m/39 fanns till 2007 vid det stora minförrådet i Klagshamn söder om Malmö  2014-03-29


Hävringe på avstånd 13 km genom Femörefortets periskop  2014-03-29


Periskopen i Femörefortets stridsledningscentral  2014-03-29


Kartan i Femörefortets stridsledningscentral  2014-03-29Kustjägarkanot i Femörefortets utställning  2014-03-29


Utö  2014-03-28


Utö  2014-03-28


Prototypen till Stridsbåt 90H  2014-03-27


Den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre  2014-03-24


Per svabbar golvet i Femörefortets matsal  2014-03-24


Anne sopar i Femörefortets långa gång  2014-03-24


Janne, Ritva och Bosse i Femörefortets matsal  2014-03-24


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet
genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-03-24


Allaktivitetshuset Koordinaten i Oxelösund - Turistbyrå, bibliotek, kafé, eventsal och galleri  2014-03-23


Värdefull gåva till Föreningen Femörefortet  2014-03-22


Försäljning av böcker och souvenirer i Femörefortets luftsluss  2014-03-22


Dagens specialvisning avslutas med kaffe och bullar i Femörefortets matsal  2014-03-22


Kardemummabullar och kanelbullar till besökarna i Femörefortet  2014-03-22


Guiden Bo berättar för sin grupp i Femörefortets förläggning  2014-03-22


Guiden Roland med sin grupp vid dagens specialvisning i Femörefortet - strömmen kom tillbaka lagom till visningen  2014-03-22


Femörefortets 2:a pjäs  2014-03-22


Utsikten från Femörefortets 2:a pjäs  2014-03-22


Lucka i långa gången till Femörefortets 3:e pjäs  2014-03-22


Stalaktiter i taket på långa gången till Femörefortets 3:e pjäs  2014-03-22


Roland, Bo och Göran - Tre glada guider som rekar dagens specialvisning i långa gången till Femörefortets 3:e pjäs  2014-03-22


Mörker och ficklampor i Femörefortet  2014-03-22


Ingen bra början - strömlöst i Femörefortet och på hela Femöre!  2014-03-22 09:13


Militärgrön skrivbordslampa från kalla krigets svenska invasionsförsvar i Femörefortet  2014-03-21


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet
genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-03-21


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet
genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-03-21


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet
genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-03-21


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet
genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-03-21


Varningsskylt vid Femörefortet  2014-03-21


Tips: SVT visar två intressanta TV-dokumentärer om kalla krigets ubåtar, på bilden den svenska ubåten HMS Södermanland i Karlskrona 2012-08-11
Kalla kriget under ytan del 1
Kalla kriget under ytan del 2Nyhet: Boken Var vi redo? - Svenska armén under kalla kriget säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-03-18


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet
genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-03-18


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet
genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-03-18


Tre målflygplan Mitsubishi MU-2 och två Learjet 35A från Saab på Skavsta flygplats i Nyköping  2014-03-18


Bogserbåtarna Dynan, Bure, Freja och Skuld  i Oxelösund  2014-03-17


Kustbevakningens KBV 313 och KBV 045 i Fiskehamnen i Oxelösund  2014-03-17


Kustbevakningens KBV 045 i Fiskehamnen i Oxelösund  2014-03-17


Kustbevakningen i Fiskehamnen i Oxelösund  1979-07-07Årsmöte 2014 i Femörefortet - mötet avslutas med klassisk militärlunch  2014-03-16


Årsmöte 2014 i Femörefortet - ärtsoppa med pannkakor  2014-03-16


Årsmöte 2014 i Femörefortet - deltagarna lyssnar till det synnerligen spännande föredraget  2014-03-16


Årsmöte 2014 i Femörefortet - här väster om Karlskrona ligger Almö  2014-03-16


Årsmöte 2014 i Femörefortet - föredragshållaren major Mikael Lindholm  2014-03-16


Årsmöte 2014 i Femörefortet - föredragshållaren major Mikael Lindholm berättar om vad han upplevde och såg med egna ögon vid den mycket spännande jakten på främmande grodmän och annan undervattensverksamhet 1984 vid Almö  2014-03-16


Årsmöte 2014 i Femörefortet - ordförande Per och sekreterare Håkan leder årsmötesförhandlingarna  2014-03-16


Årsmöte 2014 i Femörefortet - årsmötesdeltagarna  2014-03-16


Årsmöte 2014 i Femörefortet - årsmötesdeltagarna samlas  2014-03-16


Årsmöte 2014 i Femörefortet - Håkan registrerar deltagarna och Anne säljer böcker och souvenirer  2014-03-16


Årsmöte 2014 i Femörefortet - del av bokförsäljningen  2014-03-16


Bommen vid Femörefortet med inbjudan till årsmötet i Föreningen Femörefortet  2014-03-15


MS Pasila på 13 367 ton dw passerar Femörefortet på väg ut från Oxelösunds Hamn  2014-03-15


Förberedelser pågår för 2014 års årsmöte i Föreningen Femörefortet  2014-03-15


Nymålad avspärrning vid Femörefortets parkering  2014-03-14


På den här kullen vid Färjeläget i Oxelösund fanns under kalla kriget från 1970-talet en Värnkanon m/74 för försvar av haminloppet  2014-03-14


Bild i hotellkorridor i Malmköping - Malma hed var mötesplats för Södermanlands Regemente 1774-1921 före flytten till Strängnäs  2014-03-13


Föredrag om Försvaret av Oxelösund-Bråvikenområdet under Kalla kriget hos Bråvikens Segelsällskap i Norrköping  2014-03-12


Föreningen Femörefortets ordförande Per Rödseth håller föredrag om Försvaret av Oxelösund-Bråvikenområdet under Kalla kriget hos Bråvikens Segelsällskap i Norrköping  2014-03-12


Föreningen Femörefortet säljer böcker om kalla kriget mm hos Bråvikens Segelsällskap i Norrköping  2014-03-12


Klubbafton hos Bråvikens Segelsällskap i Norrköping  2014-03-12


Bråvikens Segelsällskap i Norrköping  2014-03-12


Tecken i skyn  2014-03-12


Militärlunch dvs ärtsoppa med pannkakor i Femörefortet  2014-03-11


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet
genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-03-11


Soluppgång vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-03-11


Soluppgång vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-03-11


Soluppgång vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-03-11


Soluppgång vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-03-11


Soluppgång vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-03-11


Soluppgång vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-03-11


Demo av Femörefortet i tre dimensioner  2014-03-10


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet
genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-03-10


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet
genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-03-10


Glada miner vid måndagsfikat i Femörefortet  2014-03-10


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet
genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-03-10


Ovanlig trädstam i skogen på Femörehuvud  2014-03-10


Kanonväder med +13°C och många bilar på Femörefortets parkering  2014-03-09


Reservkommandotornet vid Femörefortet  2014-03-09


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet
genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-03-09


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet
genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-03-09


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet
genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-03-09


Projektet Vatten & Avlopp till Femörefortet
genomförs och finansieras av Föreningen Femörefortet med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2014-03-09


Oxelösund - Turiststaden vid havet  2014-03-07


Nyhet: Boken Ubåtsfrågan - sanningen finns i betraktarens öga säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-03-05


Semmeldag - Fettisdag  2014-03-04


Lokstallet i Oxelösund med Green Cargo T44 270 tv och FSVJ - Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg Z43 457 th  2014-03-04


Ett veteranflygplan av typ SK 60E Saab 105 från SwAFHF i Såtenäs drar på för start från bana 26 på Skavsta flygplats i Nyköping  2014-03-04 11:08


Ett veteranflygplan av typ SK 60E Saab 105 från SwAFHF i Såtenäs taxar ut för start på Skavsta flygplats i Nyköping  2014-03-04 11:08


Nyhet: Saab 105 - Den hittills enda boken om Saab 105, kanske mer känd som svenska flygvapnets trotjänare SK 60, men också i tjänst i Österrikes flygvapen säljs i Femörefortet -
även via postorder  2014-02-18


Nyhet: Saab 105 - Den hittills enda boken om Saab 105, kanske mer känd som svenska flygvapnets trotjänare SK 60, men också i tjänst i Österrikes flygvapen säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-02-18


Sjöfartsverkets räddningshelikopter 001 SE-JRH av typ AgustaWestland AW 139 på Skavsta flygplats i Nyköping  2014-03-04 09:40


Myrorna vid Femörefortet sover fortfarande  2014-03-03


Fyrvaktarbostaden på Femöre - Utsikt från väster sovrum  2014-03-03


Fyrvaktarbostaden på Femöre - Utsikt från öster sovrum  2014-03-03


Fyrvaktarbostaden på Femöre - Mittenrummet nymålat och med nyslipat golv  2014-03-03


Fyrvaktarbostaden på Femöre - Gavelrummet nymålat och med nyslipat golv  2014-03-03


Den lilla trevliga Biträdesbostaden på Femöre  2014-03-03


Morgondis vid Femörefortet  2014-03-03


Husqvarna Fabriksmuseum - Motorhandsåg 103 MT från kalla krigets svenska invasionsförsvar  2014-03-01


Husqvarna Fabriksmuseum - Automatkarbin Ak 4 från kalla krigets svenska invasionsförsvar  2014-03-01


Husqvarna Fabriksmuseum - Motorcykel MC 281 från kalla krigets svenska invasionsförsvar  2014-03-01


Husqvarna Fabriksmuseum - Motorcykel MC 256 från kalla krigets svenska invasionsförsvar  2014-03-01


Husqvarna Fabriksmuseum - Militärmotorcyklar, th Motorcykel MC 258 från kalla krigets svenska invasionsförsvar  2014-03-01


Femörefortets stridsledningscentral  2014-02-27


Glada besökare vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-02-27


Dimma över havet vid Femörefortet  2014-02-27


En liten gran på väg att ersätta det fällda trädet vid Femörefortet  2014-02-27


Bild i SN - Södermanlands Nyheter om föreläsningen 2014-02-19 Om ryssen kommitNK-villan i Nyköping  2014-02-26


Nyhet: Brännpunkt Sydatlanten - En detaljerad bok om Falklandskriget 1982 säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-02-26


Nyhet: Den stora maskeraden - En bok om sovjetrysk militär vilseledning sett i ett historiskt perspektiv säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-02-26


Nyhet: Boken Örlogsliv - Röster ur svenska flottans historia - olika berättelser från livet i flottan säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-02-26


Ny skylt vid Femörefortets radar  2014-02-24


Utsikt från Femörefortets radarberg med den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre tv  2014-02-24


Måndagsträff i Femörefortet  2014-02-24


Ljungskärs fyr blinkar grönt utanför Femörefortet  2014-02-20 16:45
Femörefortets Per håller föredrag om Försvaret av Oxelösund-Bråvikenområdet under Kalla kriget i NK-villan i Nyköping  2014-02-19


Femörefortets Anne säljer souvenirer och böcker om kalla kriget vid föredraget om Försvaret av Oxelösund-Bråvikenområdet under Kalla kriget i NK-villan i Nyköping  2014-02-19


Sett på sta´n  2014-02-19


Sett på korridorväggen - Pansarvärnspjästerrängbil Pvpjtgb 9031 från kalla krigets svenska invasionsförsvar  2014-02-18


Nyhet: Saab 105 - Den hittills enda boken om Saab 105, kanske mer känd som svenska flygvapnets trotjänare SK 60, men också i tjänst i Österrikes flygvapen säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-02-18


Nyhet: Saab 105 - Den hittills enda boken om Saab 105, kanske mer känd som svenska flygvapnets trotjänare SK 60, men också i tjänst i Österrikes flygvapen säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-02-18


Nyhet: Flygvapnets Sk 16 - Den hittills enda boken om svenska flygvapnets skol- och sambandsflygplan Sk 16, inköpt som surplus efter andra världskriget och i tjänst till 1972, ett flygplan som många värnpliktiga gjort sin muckarflygning i baksits med säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-02-18


Nyhet: Flygvapnets Sk 16 - Den hittills enda boken om svenska flygvapnets skol- och sambandsflygplan Sk 16, inköpt som surplus efter andra världskriget och i tjänst till 1972, ett flygplan som många värnpliktiga gjort sin muckarflygning i baksits med säljs i Femörefortet - även via postorder  2014-02-18


Bogserbåten Freja passerar Femörefortet på väg in till Oxelösunds Hamn  2014-02-17 16:20


Originalmeddelande i Femörefortets verkstad  2014-02-17


Svarv i Femörefortets verkstad  2014-02-17


Den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre  2014-02-17 09:20


Fyren på Femörehuvud - utsikt genom fönster i den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre  2014-02-17


Automobilsällskapets veteranbilsutställning i Pålljungshage i Nyköping  2014-02-15


En mörkröd skönhet - Volvo P1800 i Automobilsällskapets veteranbilsutställning i Pålljungshage i Nyköping  2014-02-15


Fd mjölkkanna från det kalla krigets svenska invasionsförsvar  2014-02-15


Femörefortets ordförande Per Rödseth är självklart på plats under Visit Nyköping-Oxelösunds Branschdag i Nyköping  2014-02-13


Erik Lindhe från Oxelösunds kommun och Berit Christoffersson från Nyköpings kommun berättar om marknadsföringen av Nyköping-Oxelösund i Tyskland under Visit Nyköping-Oxelösunds Branschdag  2014-02-13


Visit Nyköping-Oxelösund arbetar för utvecklingen av besöksnäringen i Nyköping och Oxelösund  2014-02-13


Flygambulans taxar in efter landning på Skavsta flygplats i Nyköping  2014-02-11


Ett skyddsvärn intill det västra av de två skyddsrummen av typ SK10 som byggdes vintern 1989-90 vid Femörefortet  2014-02-10


Den västra av de två ingångarna till det västra av de två skyddsrummen av typ SK10 som byggdes vintern 1989-90 vid Femörefortet  2014-02-10


Den östra av de två ingångarna till det västra av de två skyddsrummen av typ SK10 som byggdes vintern 1989-90 vid Femörefortet  2014-02-10


Den östra av de två ingångarna till det östra av de två skyddsrummen av typ SK10 som byggdes vintern 1989-90 vid Femörefortet  2014-02-08


FÖR 10 ÅR SEDAN
: Föreningen Femörefortets första och konstituerande årsmöte hålls i Kanothuset i Oxelösund  2004-02-07


Klotter av en värnpliktig på sambandsväggtavlan från sista krigsförbandsövningen 1994 i Femörefortets telerum  2014-02-07


Telefonväxel 40 DL i Femörefortets telerum  2014-02-07

Femörefortet kom på en hedrande 5:e plats i tidningen Sörmlandsbygdens omröstning om Sörmlands 7 underverk  2013-12-19


Två orange fartyg i Oxelösunds Hamn - ms Lady Olga på 3 290 ton dw och ms Sky Jade på 81 487 ton dw  2014-02-05


Den 50-sidiga broschyren Om kriget kommer sändes ut i maj 1961 till Sveriges alla hushåll med förord av kung Gustaf VI Adolf och statsminister Tage Erlander  2014-02-04


Två av de 50 sidorna med det mycket tydliga budskapet att Sverige skall försvaras till varje pris, och där bombplanen kommer från öster med försvarande svenska Drakenflygplan och Bloodhoundluftvärnsrobotar  2014-02-04


Flygplan J35 Draken


Luftvärnsrobot Rb68 Bloodhound II


Ett av Femörefortets två dieseldrivna elverk  2014-02-03


Femörefortets två dieseldrivna elverk har Volvo-motorer  2014-02-03


Instruktörsplatsen vid F11 museums Viggensimulator i Nyköping  2014-02-02


Nöjd pilot 2 i F11 museums Viggensimulator i Nyköping  2014-02-02


Nöjd pilot 1 i F11 museums Viggensimulator i Nyköping  2014-02-02


Ammunitionshissen vid Femörefortets 2:a pjäs  2014-02-02


Långa gången i Femörefortet  2014-02-02


Femörefortets elverk  2014-02-02


Femörefortets 1:a pjäs  2014-02-02


Trasig skylt vid Femörefortets radar  2014-02-02


Dimma vid Femörefortets radarberg  2014-02-02


Snöväg vid Femörefortet  2014-02-02


Isbark på stenpiren vid Femörefortet  2014-02-02


Oxelösunds Hamn med ms Nassauborg på 16 615 ton dw  2014-01-29


Berit serverar värmande ärtsoppa till besökarna från Trosa i Femörefortets kök  2014-01-29


Emma guidar i ammunitionsdurken vid Femörefortets 2:a pjäs  2014-01-29


Emma guidar i Femörefortets förläggning  2014-01-29


Glada miner i Femörefortets matsal  2014-01-29


Emma guidar vid Femörefortets 1:a pjäs  2014-01-29


Femörefortets 1:a pjäs med solgrönt hav utanför  2014-01-29


Den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre  2014-01-29


Snöröjt vid Femörefortet inför dagens visning  2014-01-29


Sol vid stenpiren vid Femörefortet där en havsörn precis passerade förbi  2014-01-29


SCA Transports ms Obbola på 11 446 ton dw på väg in i Oxelösunds Hamn  2014-01-29 09:28


Nyhet: Föreningen Femörefortets medlemsblad Femöringen 10 utkommer 2014-01-27, och innehåller bl a artiklarna Varför heter det Femöre?, Hundraåring i Femörefortet, Besök vid Arsenalen i Strängnäs, Fortifikationsteknikkurs i Femörefortet, Projekt Vatten och avlopp i Femörefortet, 6:e Lätta robotbatteriet i Oxelösund del 1, Mörkervisning i Femörefortet och Vad gjorde man med all sprängsten?


Föreningen Femörefortets medlemsblad Femöringen 10 direkt från tryckningen  2014-01-27


På väg till måndagsfika i Femörefortet i snöväder  2014-01-27


Nästan stängningsdags på den mycket välbesökta andra dagen av Museimässan på Arbetets museum i Norrköping  2014-01-25


Bruna stugan vid Femörefortet  2014-01-25


Per, Bo och Anne i Femörefortets monter på Museimässan på Arbetets museum i Norrköping  2014-01-24


Femörefortets monter på Museimässan på Arbetets museum i Norrköping  2014-01-24


Femörefortets monter på Museimässan på Arbetets museum i Norrköping  2014-01-24


Femörefortets monter på Museimässan på Arbetets museum i Norrköping  2014-01-24


Arbetets museum i Norrköping  2014-01-24


2014 års flygblad för Femörefortet direkt från tryckningen  2014-01-23


Sankt Botvids kyrka i Oxelösund i kvällsbelysning  2014-01-23Vinter vid Femörefortet  2014-01-23


Föredrag om Sverige och Kalla kriget i NK-villan i Nyköping  2014-01-22


Föredrag om Sverige och Kalla kriget i NK-villan i Nyköping  2014-01-22


Föredragshållaren Femörefortets ordförande Per Rödseth och NK-villans ordförande Östen Nilsson  2014-01-22


Publiken har börjat samlas till det välbesökta föredraget om Sverige och Kalla kriget i NK-villan i Nyköping  2014-01-22


Femörefortets Anne säljer souvenirer och böcker om kalla kriget vid föredraget om Sverige och Kalla kriget i NK-villan i Nyköping  2014-01-22


Förrådshylla i Femörefortet  2014-01-22


Artikel i SN - Södermanlands Nyheter  2014-01-22


Styrelsemöte i Föreningen Femörefortet  2014-01-21


Cockpitinteriör i flygplan J 35F Draken på F11 Museum i Nyköping med anropssignal Johan 42 från fd F10 Skånska flygflottiljen i Ängelholm  2014-01-21


Kustbevakningsflygets Dash 8 Q-300 KBV 501 SE-MAA taxar ut för start vid Skavsta flygplats i Nyköping  2014-01-21 11:05


Kustbevakningsflygets Dash 8 Q-300 KBV 503 SE-MAC taxar in efter landning vid Skavsta flygplats i Nyköping  2014-01-21 11:00


Den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre  2014-01-20


Den fantastiska Fyrvaktarbostaden på Femöre i morgonsol 2014-01-20


Femörefortets 1:a pjäs  2014-01-20


Femörefortets 1:a pjäs - en äkta snökanon  2014-01-20


Femörefortets 1:a pjäs i vinterskrud  2014-01-20


Den utmärkta pulkabacken från Femörefortets radar  2014-01-20


Leverans av böcker till Femörefortets bokförsäljning  2014-01-16


Den västra av de två ingångarna till det östra av de två skyddsrummen av typ SK10 som byggdes vintern 1989-90 vid Femörefortet  2014-01-16


Den västra av de två ingångarna till det östra av de två skyddsrummen av typ SK10 som byggdes vintern 1989-90 vid Femörefortet  2013-12-11


Nyhet: Flygvapnets spaningsflyg - Sveriges ögon och öron under kalla kriget - Den ultimata boken om svenskt spaningsflyg med mycket tidigare hemligstämplat material säljs i Femörefortet
- även via postorder  2014-01-14


Nyhet: Kalixlinjen - Kalla krigets lås i norr - Befästningarna, fasta artilleriet, de svenska planerna och det tänkta sovjetryska anfallet - Den kompletta boken om försvaret av övre Norrland under kalla kriget inklusive de fram till för några år sedan topphemliga försvarslinjerna vid Torne älv, Kalix älv och Lule älv säljs i Femörefortet -
även via postorder  2014-01-14


Nyhet: Med sikte på Sverige - Sovjetunionens hemliga planer och operationer i Skandinavien under kalla kriget - En mycket intressant bok om Sovjetunionens hemliga anfallsplaner och förberedelser mot Sverige under kalla kriget säljs i Femörefortet -
även via postorder  2014-01-14


Sjöfartsverkets räddningshelikopter 003 SE-JRJ av typ AgustaWestland AW 139 på Skavsta flygplats i Nyköping  2014-01-14 13:05


Sjöfartsverkets räddningshelikopter 002 SE-JRI av typ AgustaWestland AW 139 på Skavsta flygplats i Nyköping  2014-01-14 13:05


Sjöfartsverkets räddningshelikopter 003 SE-JRJ av typ AgustaWestland AW 139 på Skavsta flygplats i Nyköping  2014-01-14 11:25


Sjöfartsverkets räddningshelikopter 001 SE-JRH av typ AgustaWestland AW 139 på Skavsta flygplats i Nyköping  2014-01-14 11:25Årets första besökare i Femörefortet - här i stridsledningscentralen  2014-01-13


Glada miner vid årets första måndagsträff i Femörefortet  2014-01-13


Minus 11 grader med sol och sjörök vid Femörefortet  2014-01-13


Femörefortets sjömålsrobot Rb08A har gått i vinteride 2  2014-01-13


Femörefortets sjömålsrobot Rb08A har gått i vinteride 1  2014-01-10


Femörefortets sjömålsrobot Rb08A  2013-05-20


Indragning av kommunalt vatten och avlopp
genomförs i Femörefortet och finansieras av den ideella Föreningen Femörefortet med bidrag av Riksantikvarieämbetet  2014-01-10


Utsikt från Femörefortet  2014-01-10


Sett på sta´n  2014-01-09


Oxelösunds Hamn med inneliggande ms Tali 13 340 ton dw, tvillingpråmen Wim-Tom och ms KM Sydney på 80 638 ton dw  2014-01-09


Symbol för fd A3 - Wendes artilleriregementeSödra kasern i Kristianstad  2014-01-03


Kronohuset i centrala Kristianstad där bl a regementschefen för A3 - Wendes artilleriregemente fanns när det begav sig  2014-01-03


Jul- och nyårshälsning från Föreningen Femörefortet 2013-2014


Fortsättning, Aktuella bilder 2013

 Copyright Föreningen Femörefortet ©