Besökstips


Femörefortet - Projekt


Femörefortets Projekt:


Projekt Leader Kustlinjen  2009

Projekt Mobiliseringsförrådet  2012

Projekt Vatten och Avlopp  2013

Projekt Värmepump  2015


Projekt Brandlarmcentral  2016

Projekt Avfuktare  2017

Projekt Dränering  2017

Projekt Avfuktare  2018

Projekt Avfuktare  2020

Projekt Fönster Bruna stugan  2020

Projekt Stridsvagnshinder  2020

Projekt Avfuktare  2021

Projekt Målning kanoner  2022

Projekt Avfuktare  2023

Projekt Bredband  2023

 Projekt Leader Kustlinjen  2009


Handikapphissen i Femörefortet  2010-06-19

Projekt Leader Kustlinjen  2009

Femörefortets EU-projekt Femörehuvud 2009-2011 via Leader Kustlinjen omfattar bl.a. följande åtgärder:
Handikapphiss i Femörefortet
Handikappanpassad toalettbyggnad vid Femörefortet
Museibutik och kafé i Bruna stugan vid Femörefortet
Renovering av stenpiren vid Femörefortet
Förbättrade utställningar i Femörefortet
Förbättrade gångvägar inklusive räcke till Fyrvaktarbostaden på Femörehuvud

Länk till Projekt Leader Kustlinjen  2009
 Projekt Mobiliseringsförrådet  2012


Mobiliseringsförrådet vid Femörefortet efter renoveringen  2012-08-28

Projekt Mobiliseringsförrådet  2012

Föreningen Femörefortet beviljades 2012-05-28 bidrag från
Riksantikvarieämbetet för renovering av mobiliseringsförrådet vid Femörefortet.
Projektet innebär att mobiliseringsförrådets båda stora dubbla ståldörrar totalrenoveras och målas samt att helt nya ljusinsläpp av glastegel monteras på båda långsidorna. Projektet genomfördes under sommaren 2012.
I detta mobiliseringsförråd förvarades när Femörebatteriet ingick i krigsorganisationen fram till 1998 två 20 millimeters luftvärnskanoner m/40 (Bofors) och en terrängbil 903 Valpen (Volvo). Dessutom förvarades bl.a. eldrör mm till Femörebatteriets båda skenpjäser.


Länk till Projekt Mobiliseringsförrådet  2012
 Projekt Vatten och Avlopp  2013


Grävning för vatten och avlopp pågår vid Femörefortet  2014-04-16

Projekt Vatten och Avlopp  2013

Styrelsen i Föreningen Femörefortet beslutade i början av 2013 att försöka finansiera och genomföra indragning av kommunalt vatten och avlopp i Femörefortet. Som en del av finansieringen beviljades föreningen under försommaren ett bidrag från Riksantikvarieämbetet.
Projektet startade med att etablera samarbete med den VA-förening på södra Femöre som drog in vatten och avlopp i ett stort antal fastigheter vintern 2012-2013 samt med den huvudentreprenör som genomförde arbetet. Under våren/försommaren startade så arbetet med att söka alla de tillstånd från kommunen och länsstyrelsen, och det är många, som krävs för genomförandet. Sent på hösten 2013 var så äntligen de efterlängtade sista tillstånden från länsstyrelsen klara, och genomförandet kunde starta.
VA-anläggningen övertogs 2014-05-16 av Föreningen Femörefortet från entreprenören Thunmans och invigdes av kommunchefen Charlotte Johansson 2014-12-01.

Länk till Projekt Vatten och Avlopp  2013

 Projekt Värmepump  2015


Värmepumpens innedel i Bruna stugan  2016-06-02Värmepumpens utedel på Bruna stugan  2016-01-14


Arbete pågår i Femörefortet  2015-11-26


Installation av luftvärmepump pågår i Bruna stugan  2015-11-26


Projekt Värmepump  2015

Luftvärmepumpen installerad i Bruna stugan har finansierats med bidrag från Riksantikvarieämbetet.
 Projekt Brandlarmcentral 2016


Larmknappen vid Femörefortets nya Brandlarmcentral är nu utbytt  2016-11-03


Den nya larmknappen vid Femörefortets nya Brandlarmcentral före montering  2016-11-03


Larmknappen vid Femörefortets nya Brandlarmcentral under utbyte  2016-11-03


Femörefortets nya Brandlarmcentral är delvis finansierad med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2016-09-12


Femörefortets nya Brandlarmcentral - utbildning pågår  2016-09-12


Femörefortets nya Brandlarmcentral - Test av branddetektor pågår  2016-09-07


Femörefortets nya Brandlarmcentral är delvis finansierad med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2016-09-07


Femörefortets nya brandlarmcentral är delvis finansierad med bidrag från Riksantikvarieämbetet  2016-09-01


Modifiering av rökdetektor i Femörefortet  2016-09-01


Femörefortets gamla brandlarmcentral från 2003 före utbytet  2016-09-01


Föreningen Femörefortet har fått bidrag till en ny brandlarmcentral från Riksantikvarieämbetet  2016-06-07

Projekt Brandlarmcentral 2016

Föreningen Femörefortet har 2016 beviljats bidrag från Riksantikvarieämbetet till en ny brandlarmcentral i Femörefortet.
 Projekt Avfuktare  2017


Centrala avfuktarrummet i Femörefortet  2018-09-23


Föreningen Femörefortet har beviljats bidrag från Riksantikvarieämbetet till en ny central avfuktare i Femörefortet  2017-06-01


Rör till Femörefortets nya avfuktare  2017-05-22


Femörefortets nya avfuktare under installation  2017-05-22


Arbete pågår i Femörefortet  2017-05-22


Erik och Göran har transporterat ner den nya avfuktaren till fläktrummet i Femörefortet  2017-04-24


Leverans av en ny avfuktare till Femörefortet  2017-04-24


Servicebesök i Femörefortet  2017-02-21

Projekt Avfuktare 2017

Föreningen Femörefortet har 2017 beviljats bidrag från Riksantikvarieämbetet till en ny central avfuktare i Femörefortet.

 Projekt Dränering grusplan 2017Arbetet med dränering utanför Femörefortet är nu avslutat  2017-12-08


Arbetet med dränering utanför Femörefortet är nu avslutat  2017-12-08


Arbete med dränering pågår utanför Femörefortet  2017-11-27


Arbete med dränering pågår utanför Femörefortet  2017-11-27


Arbete med dränering pågår utanför Femörefortet  2017-11-27


Arbete med dränering pågår utanför Femörefortet  2017-11-27


Femörefortet  2017-10-11

Projekt Dränering grusplan 2017

Föreningen Femörefortet genomförde 2017 på helt egen bekostnad en dränering av grusplanen framför ingången till Femörefortet. Dräneringen gjordes för att förhindra stor ansamling av vatten framför ingången till Femörefortet vid större regnmängder.
 Projekt Avfuktare  2018
 


Femörefortets nya avfuktare i full drift  2018-12-12


Femörefortets nya avfuktare (tv) i Femörefortets avfuktarrum i berget  2018-12-12Montage av ny avfuktare (tv) pågår i Femörefortets avfuktarrum i berget  2018-12-10


Demontage av gammal avfuktare pågår i Femörefortets avfuktarrum i berget  2018-12-10


Femörefortets nya avfuktare (tv) i väntan på installation  2018-11-19


Femörefortets nya avfuktare på väg ner i berget  2018-11-15


Femörefortets nya avfuktare har anlänt  2018-11-15


Projekt Avfuktare 2018

Föreningen Femörefortet bytte 2018 på helt egen bekostnad den andra av de två centrala avfuktarna i Femörefortet.
 Projekt Avfuktare 2020


Ny avfuktare under installation i Femörefortet  2020-04-16


Ny avfuktare under installation i Femörefortet  2020-04-16


Ny avfuktare (tv) under installation i Femörefortet  2020-04-16

Projekt Avfuktare 2020

Föreningen Femörefortet bytte 2020 på helt egen bekostnad fyra av de mindre avfuktarna i Femörefortet.
 Projekt Fönster Bruna stugan  2020


Fönstren i Bruna stugan Femörefortets museibutik och kafé är nu renoverade och målade  2020-04-27


Fönstren i Bruna stugan Femörefortets museibutik och kafé är nu renoverade och målade  2020-04-27


Fönstren i Bruna stugan Femörefortets museibutik och kafé är nu renoverade och målade - här kaféet  2020-04-27


Fönstren i Bruna stugan Femörefortets museibutik och kafé renoveras och målas  2020-04-11


Fönstren i Bruna stugan Femörefortets museibutik och kafé renoveras och målas  2020-04-10


Fönstren i Bruna stugan Femörefortets museibutik och kafé renoveras och målas  2020-04-10


Fönstren i Bruna stugan Femörefortets museibutik och kafé renoveras och målas  2020-04-10

Projekt Fönster Bruna stugan  2020
 

Föreningen Femörefortet renoverade 2020 på helt egen bekostnad fönstren i Bruna stugan - Femörefortets museibutik och kafé
 Projekt Stridsvagnshinder  2020De fem stridsvagnshindren från Frösängs gärde är på plats vid Femörefortet  2020-10-11

Projekt Stridsvagnshinder  2020

Projekt Stridsvagnshinder 2020
omfattar flyttning av fem stridsvagnshinder från Frösängs gärde i Oxelösund till Femörefortet. Vid grävning i samband med bygget av den nya Oxelöskolan på Frösängs gärde hittades de fem stridsvagnshindren. Stridsvagnshindren uppfördes under andra världskriget och togs bort ca 1960.

Länk till Projekt Stridsvagnshinder  2020
 Projekt Avfuktare 2021


Installation av avfuktarna pågår i Femörefortet  2021-03-22


Fyra nya avfuktare av den här typen ersätter lika många gamla avfuktare  2021-03-22


Olli och Göran kör ut några av de gamla avfuktarna  2021-03-22


De fyra nya avfuktarna levererade till Femörefortet  2021-02-13

Projekt Avfuktare 2021

Föreningen Femörefortet byter 2021 på helt egen bekostnad fyra av de mindre avfuktarna i Femörefortet.
 Projekt Målning kanoner  2022


Femörefortets 1:a pjäs före ommålning  2022-09-17


Målning av Femörefortets 1:a pjäs pågår  2022-09-28


Femörefortets tre kanoner är nu nymålade - här 1:a pjäs  2022-09-30


Femörefortets tre kanoner är nu nymålade - här 2:a pjäs  2022-09-30


Femörefortets tre kanoner är nu nymålade - här 3:e pjäs  2022-09-30


Bogserbåten Svitzer Gaia passerar den nymålade Femörefortets 1:a pjäs  2022-10-07


Besökare vid Femörefortets 1:a pjäs  2022-10-28


Femörefortets 1:a pjäs nymålad i en mörkgrön kulör  2023-05-26


Femörefortets 1:a pjäs nymålad i en mörkgrön kulör  2023-05-26


Femörefortets 1:a pjäs nymålad och fin i solen  2023-05-27


Femörefortets 1:a pjäs nymålad och fin i solen  2023-05-27


Femörefortets 1:a pjäs nymålad och fin i solen  2023-05-27


Projekt Målning kanoner  2022

Föreningen Femörefortet målar 2022 på helt egen bekostnad de tre kanonerna vid Femörefortet.
 
Projekt Avfuktare 2023


Nu är avfuktaren m/större installerad i Femörefortet  2023-06-08


Installation pågår i Femörefortet  2023-06-07Leverans till Femörefortet för Avfuktarprojektet  2023-05-19


Leverans till Femörefortet för Avfuktarprojektet  2023-05-19


Leverans till Femörefortet för Avfuktarprojektet  2023-05-19


Leverans till Femörefortet för Avfuktarprojektet  2023-05-19


Leverans till Femörefortet för Avfuktarprojektet - Anne öppnar bommen  2023-05-19


Den nya avfuktaren i väntan på installation i Femörefortet  2023-04-17


Den nya avfuktaren  2023-02-23


Projekt Avfuktare 2023

Föreningen Femörefortet installerar 2023 på helt egen bekostnad en ny stor avfuktare i Femörefortet.
 
Projekt Bredband 2023

Installerat och klart och i drift 2023-06-27


Sett vid Femörefortet  2023-06-07Bredbandsinstallationen går framåt  2023-05-10


Inkoppling på gång  2023-04-28


Grävningen för bredband till Femörefortet är nu klar  2023-03-27


Grävningen för bredband till Femörefortet är nu klar  2023-03-25


Grävningen för bredband till Femörefortet är nu klar  2023-03-25


Grävning för bredband pågår vid Femörefortet  2023-03-24


Grävning för bredband pågår vid Femörefortet  2023-03-24


Grävning för bredband pågår vid Femörefortet  2023-03-24


Grävning för bredband pågår vid Femörefortet  2023-03-24


Grävning för bredband pågår vid Femörefortet  2023-03-24


Grävning för bredband pågår vid Femörefortet  2023-03-24


Grävning för bredband pågår vid Femörefortet  2023-03-24


Grävning för bredband pågår vid Femörefortet  2023-03-24


Grävning för bredband pågår vid Femörefortet  2023-03-24


Grävning för bredband pågår vid Femörefortet  2023-03-03


Grävning för bredband pågår vid Femörefortet  2023-03-01


Grävning för bredband pågår vid Femörefortet  2023-03-01


Grävning för bredband pågår vid Femörefortet  2023-03-01


Grävning för bredband pågår vid Femörefortet  2023-02-24


Grävning för bredband pågår vid Femörefortet  2023-02-24


Grävning för bredband pågår vid Femörefortet  2023-02-17


Grävning för bredband pågår vid Femörefortet  2023-02-16

Projekt Bredband 2023

Föreningen Femörefortet installerar 2023 på helt egen bekostnad fast bredband i Femörefortet.
   


Copyright Föreningen Femörefortet ©